”Förbättrade entréer, felanmälan och information”

Vi fortsätter vårt intensiva arbete med åtgärder utifrån våra kundmätningar. Det som står högst på agendan är förbättring av entréer, felanmälan och vår information till er. Allt detta kommer ni att successivt se resultatet av under 2012.

Redan nu under hösten har vi inlett uppgraderingen av våra entréer. Det är något som ni som är hyresgäster önskat av oss. Vårt mål är att skapa entréer som är representativa och  välkomnande mötesplatser, där såväl helhet som detaljer känns bra. I det inkluderar vi förbättring av skötsel, städning och information, men även miljön utanför som till exempel planteringar.
 
Fabeges fastighet PanDe som arbetar i och besöker våra fastigheter ska bli glada och stolta när de kommer till entrén. För att kunna göra ett riktigt bra jobb har vi även anlitat externa experter, såsom  inredningsarkitekter med goda kunskaper om hotell, som hjälper oss att kartlägga brister och komma med förslag på bra lösningar.

Vi har höga ambitioner och projektet med våra entréer är nu mer omfattande än vad vi inledningsvis trodde. Arbetet kommer att fortsätta under flera år framöver, men redan under 2012 kommer ni att märka en förbättring. Vi informerar i varje fastighet om när arbetet med entréerna sker och vill göra er delaktiga i processen.

Felanmälan är ett annat prioriterat område. Vi kommer att implementera ett nytt ärendehanteringssystem och räknar med att detta är klart hösten 2012. Med ett ännu säkrare system kan vi bland annat säkerställa att alla felanmälningar åtgärdas snabbt och på bästa sätt samt att en bra återkoppling till er kunder sker. Det gör det också möjligt att se om vissa fel återkommer. Då kan vi snabbare ta beslut om större åtgärder krävs för att avhjälpa fel.

Men felanmälan handlar också mycket om attityder. Det är ett internt förändringsarbete hos oss på Fabege som vi redan inlett. Vi jobbar intensivt för att bli en allt mer kundorienterad organisation och hoppas att du ska kunna se och uppskatta skillnaden redan i inledningen av nästa år.

När det gäller förbättrad information så jobbar vi främst med två kanaler. Den ena är hemsidan där ni ska kunna söka och hitta den information ni behöver. Den andra är våra utskick, till exempel via e-post, där ni regelbundet ska få veta vad som är aktuellt i just er fastighet och ert område.

Just nu genomför vi kundmätningar bland våra cirka 100 kunder i Hammarby Sjöstad. Det är det sista området i årets mätningar och vi återkommer med resultatet efter nyår.

Även om vi fortsätter med våra årliga kundmätningar, vill vi gärna föra en löpande dialog med er under hela året. Har du tips, råd och synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig till ditt fastighetsteam. Fortsätt höra av er till oss, vi lovar att lyssna!

Urban Sjölund, fastighetschef Fabege

Nyheter