Friends skapar mötesplats mot mobbning i Arenastaden

I slutet av maj fick Arenastaden ett internationellt center mot mobbning. Antimobbningsorganisationen Friends nya lokaler rymmer både kontor och mötesplatser.

Sedan slutet av maj är Friends på plats i nya lokaler i Arenastaden. Och det är inte bara ännu ett kontor som tagit form – organisationen har större planer än så, något så stort som ett internationellt center mot mobbning.

Claes Fagerström, marknads- och kommunikationschef för Friends– Vårt center ska bli en mötesplats. En plats där förskolor, skolor och idrottsföreningar möts för seminarium, studiebesök, skolprojekt och workshops. Vi kommer även att bedriva forskning om mobbning, säger Claes Fagerström som är tillförordnad marknads- och kommunikationschef för Friends.

Forskningen är viktig eftersom Friends anser att alla insatser mot mobbning bör grundas på granskade och beprövade metoder. Eftersom lokalerna till stor del är just en mötesplats kommer forskarna att ha möjlighet att träffa unga på plats både i forsknings- och utbildningssyfte. Friends kommer även att ha ett separat rum för forskarna där de, vid behov, kan sitta och arbeta i lugn och ro eller hålla i möten.

Flera olika planer

En stor fördel med lokalen är närheten till arenan och alla företag i Arenastaden.

– Tack vare närheten till arenan kan vi enkelt ha möten med AIK, fotbollsförbundet och sponsorer. Det underlättar planeringsarbetet. Vi slipper resor och kan ta snabba möten, säger Claes Fagerström.

Han berättar att de planerar att finnas på plats vid alla evenemang på arenan. Genom att synas vid allt från besök från stora artister till fotbollsmatcher når de ut med sin kunskap till både stora och små, och till grupper med olika intressen. Målet är att utbilda så många som möjligt om hur mobbning kan stoppas.

Friends på Skansen

– Vår nya nationella sponsor Fabege ska också hjälpa oss att nå ut till alla deras hyresgäster. De har många kommersiella fastigheter och där kommer vi tillsammans att bjuda in företagen till föreläsningar. På så sätt kommer vi att nå väldigt många människor och de kan ta med sig det de lärt sig hem till sina barn och barnbarn, säger Claes Fagerström.

Invigningen av den nya lokalen är planerad till efter sommaren, men organisationen flyttar in redan nu i maj och påbörjar arbetet.

– Vi vill öka kunskapen och kännedomen om Friends och vi vill öka kunskapen om hur man kan lära sig känna igen och stoppa mobbning. Det får vi verkligen möjlighet att göra här, säger Claes Fagerström.

Faktaruta / Vilka är Friends?
Friends är en antimobbningsorganisation vars uppgift är att, via utbildning i skolor, förskolor och idrottsföreningar, skapa en tryggare miljö för våra barn.

FFaktaruta  / Friends nya kontor
Inflyttning: Slutet av maj 2013
Yta: 400 kvadratmeter
Antal anställda på plats: 25 personer
Funktion: Kontor, internationellt center mot mobbning
Invigning: Efter sommaren

Nyheter