"Glädjande stort engagemang från kunderna"

Nu har vi fått resultatet av dialogen med våra kunder i Solna Business Park och Arenastaden, och det känns väldigt positivt inför mätningarna i våra övriga områden.

Det som glädjer mig mest är det stora engagemang som våra kunder visar. Vi får både beröm och kritik, många synpunkter och framför allt ärliga svar. Det visar att ni verkligen vill bidra till att göra Fabege till en ännu bättre hyresvärd.

Jag är också otroligt glad att det är så många som svarat i Stockholm city, Solna Business Park och Arenastaden. Svarsfrekvensen är hela 70 procent, vilket är högre än vi förväntat oss. Därför vill jag tacka för att ni tagit er tid att komma med svar, råd och goda idéer!

Det vi kan se hittills från mätningarna i Solna Business Park och Arenastaden är att ni har höga krav och förväntningar på oss – vilket ni ska ha. Vi kan också se att kunddialogen är ett väldigt bra instrument för att se var det behövs förbättringar. Genom vårt nya sätt att lyssna och åtgärda, får vi större möjlighet att leva upp till era förväntningar.

Vi läser och tar till oss alla synpunkter för vart och ett av våra områden, både det vi gör bra och det vi gör mindre bra. Därefter går vi igenom resultatet med all personal: tekniker, förvaltningsassistent, driftsansvarig och kundansvarig. För att kunna bli bättre måste alla inom Fabege vara delaktiga. Denna process är viktig, och när den är klar under hösten återkopplar vi så att ni får veta hur vi förvaltar era synpunkter.

Ett konkret exempel är att vi redan nu kan se att vi behöver bli tydligare i överlämningen mellan våra ansvarsområden uthyrning, förvaltning och projektorganisation. Den processen behöver förbättras så att det blir tydligt för våra kunder vem från Fabege som är ansvarig.

Hittills har vi genomfört en tredjedel av mätningarna. Nu ska det bli väldigt spännande att gå vidare med kunddialogen. I nästa steg skickar vi ut frågorna till våra kunder i Stockholms innerstad, och efter sommaren är det dags för Hammarby Sjöstad.

I september har vi fått in synpunkter från alla våra kunder och det är först då vi kan dra några slutgiltiga slutsatser av mätningarna. Jag hoppas kunna berätta mer om det i nästa nyhetsbrev. Till dess vill jag passa på att önska en riktigt härlig sommar!

Med vänliga hälsningar
Urban Sjölund, fastighetschef Fabege

Nyheter