Hagastaden - sätter Stockholm på världskartan

Precis där Stockholm möter Solna byggs Hagastaden, en helt ny stadsdel där vetenskap, forskning och utbildning får stor plats. Fabege är med och uppför det som ska bli världens främsta kluster inom life science: Stockholm Life.

Life science – ett samlingsnamn för vetenskapsområden som biologi, medicin, kemi, teknik och informatik med det gemensamma syftet att förbättra människors hälsa – är ledordet för storsatsningen Stockholm Life.

Universitet möter samhället och näringslivet

Universitetsvärlden, samhället och näringslivet möts i den helt nya stadsdelen Hagastaden. Bland annat uppförs universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna  i området, och det kommer att byggas såväl laboratorier och medicinska anläggningar som kontorslokaler och bostäder. Visionen är att Stockholm Life ska bli världens främsta för life science-industrin.

Platsen är vald med omsorg. Regionen Stockholm-Uppsala rankas som en av Europas främsta inom life science-forskning och utbildning. Här finns redan cirka 450 av Sveriges omkring 800 life science-företag, och dessutom flera ledande universitet: Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Handelshögskolan.

Hagastaden 

En av de största satsningarna i Sverige

Satsningen är en av de största i Sverige någonsin och bara planeringsfasen har pågått i över ett decennium. När stadsdelen står färdig år 2025 ska det finnas 600 000 kvadratmeter avsedda för life science, 36 000 arbetsplatser och 5 500 bostäder.

Fabege är med och utvecklar Hagastaden tillsammans med Stockholms stad, universiteten och flera andra aktörer och fastighetsbolag.

Social infrastruktur

– Det är väldigt spännande med den mjuka infrastrukturen, en stadsdel som byggs upp kring skarpa hjärnor. Det blir en helt unik social infrastruktur, av och för människor som lever med vetenskaperna, säger Fabeges affärsutvecklingschef Klaus Hansen Vikström.

Tillsammans med andra aktörer diskuteras just nu hur visionen om ett levande och pulserande life science-kluster bäst förverkligas. Exempelvis kommer Fabeges fastigheter runt Wenner-Gren Center och norra delen av Sveavägen att vidareutvecklas med life science-fokus.

– Inriktningen på life science skapar ett stort mervärde för de företag och invånare som kommer att flytta in i Hagastaden, vilket i sin tur gör det lättare att rekrytera de bästa medarbetarna till företagen. Det här kommer att sätta Stockholm på världskartan, säger Klaus Hansen Vikström.

Nyheter