Hyresgästerna positiva till att teckna gröna hyresavtal

Årets Hållbarhetsredovisning visar att de gröna hyresavtalen ökade från 36 procent 2011 till hela 52 procent av nytecknad yta under förra året.

– Syftet med avtalen är att samverka kring miljöfrågorna. Då minskar vi både miljöpåverkan och kostnader, säger Mia Häggström, miljöchef hos Fabege.

Mia HäggströmArbetet med att förbättra både arbetsmiljöer och miljön i stort är omfattande och kräver engagemang från alla håll i samhället. Hållbarhet är viktigt för Fabege och företagets övergripande hållbarhetsmål är både tydliga och mätbara. Uppföljning och utvärdering sker kvartalsvis samt vid årsbokslut. Därför är resultatet från fjolårets hållbarhetsarbete en riktig sporre för företagets medarbetare.

– Det handlar om att ta ansvar för det samhälle som vi verkar i, samtidigt som det handlar om omsorg om våra kunder. Det gynnar egentligen alla delar av vår affär att vi jobbar med de här frågorna. Vi minskar vår klimatpåverkan, får nöjdare kunder, höjer värdet på fastigheterna och bygger för framtiden. Byggnaderna kommer ju att överleva oss, säger Mia Häggström som är miljöchef hos Fabege.

Hon berättar att det känns som ett naturligt steg att involvera hyresgästerna i hållbarhetsarbetet. De ser att miljöfrågor klättrar på kundernas agenda och tror på att samarbeten gör det lättare för alla att uppnå sina målsättningar.

Logotyp Grönt Hyresavtal

Mer än bara byggnader

Men det handlar inte bara om fastigheterna. Hållbarhet handlar om att bidra till såväl det lokala som det globala. Det kan handla om allt från att verka för friskvård i det egna företaget till att hjälpa SOS Barnbyar att finansiera ett familjehus i Burundi.

I Arenastaden bygger Fabege en hel stadsdel och då spelar även stadsmiljön och trafiken en stor roll.

– Vi arbetar för att underlätta för människor att transportera sig till stadsdelen på cykel och med kollektiva färdmedel, samt uppmuntrar bilister att använda miljöbilar genom att tillhandahålla laddningsstationer, säger vd Christian Hermelin.

Miljöcertifiera byggnader i fokus

Fabeges Hållbarhetsredovsning 2014Samtidigt fortsätter arbetet med att miljöcertifiera byggnader vid större renoveringar, och att miljöcertifiera all nyproduktion.

– Vi har haft ett riktigt framgångsrikt hållbarhetsår 2013. Andelen gröna hyresavtal överskrider nu 50 procent av nytecknad yta och vår leverantörsgranskning har gett både utvecklade relationer och fina resultat, säger Mia Häggström.

Årets Hållbarhetsredovisning visar att de gröna hyresavtalen ökade från 36 procent 2011 till hela 52 procent av nytecknad yta under förra året.

– Avtalet innefattar bland annat källsortering, energifrågor och val av byggmaterial. Syftet är att samverka kring miljöfrågorna. Då minskar man både miljöpåverkan och sina kostnader, säger Mia Häggström.

FAKTARUTA / Fabeges hållbarhetsår 2013

  • Leverantörer motsvarande 37 procent av totala inköpsvolymen hållbarhetsgranskade
  • Miljöcertifiering av all nybyggnation och större ombyggnation
  • Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre än branschgenomsnittet
  • 78 procent av kunderna upplever att Fabege arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor

Nyheter