Inga önskemål är omöjliga...

Vill ni ändra planlösning, specialbygga ytor eller ha en helt ny fastighet? Inga önskemål är för omöjliga. Fabege skapar och förändrar utifrån kundens önskemål.

Oavsett om det handlar om att bygga ett helt nytt hus eller göra mindre anpassningar i befintlig fastighet, så utgår vi alltid från vad kunden vill ha. Det finns stora möjligheter till individuella lösningar och egna anpassningar.

I Arenastaden finns tre exempel där Fabege hittat lösningar som möter kundernas varierande krav:

  • Olympus som flyttade till anpassade lokaler i en befintlig fastighet.
  • Egmont som fick ett helt nybyggt våningsplan ovanpå en renoverad fastighet.
  • Vattenfall som 2012 flyttar sitt huvudkontor och 2 000 medarbetare till en helt ny fastighet med höga miljökrav.

Olympus – anpassade lokaler i befintlig fastighet

I början av hösten 2010 flyttade Olympus två våningar upp i renoverade och fräscha lokaler på Dalvägen i Arenastaden. För att uppfylla behovet av bättre disponerade ytor har lokalerna för kundens räkning ytskiktsrenoverats och nya rumsfunktioner byggts.

– För oss var det viktigaste att få ändamålsenliga lokaler med trivsel för personalen. Vi behövde även förbättra lokalerna för vår medicintekniska verkstad för att uppfylla speciella krav, något som inte var möjligt i våra tidigare lokaler utan en mycket stor och kostsam ombyggnad, säger Per Frederiksen, VD Olympus Nordic.

Egmont – nytt våningsplan ovanpå totalrenoverad fastighet

När Egmont vid årsskiftet 2010/2011 flyttar till 4 500 kvadratmeter på Pyramidvägen i Arenastaden, har ett helt nytt våningsplan byggts ovanpå en befintlig totalrenoverad fastighet. En skräddarsydd lösning för att inrymma de båda Egmontbolagen, Egmont Tidskrifter och Nordisk Film.

– Vi behövde moderna funktionella lokaler anpassade efter vår verksamhet. En trevlig arbetsplats med öppenhet och ljus helt enkelt. Vi är ett magasinsförlag med många redaktioner och det innebär att vi behöver en kombination av avskildhet för samtal, intervjuer och skrivande samt öppna delar med en bra kommunikation. Fabege har varit proffsiga genom hela processen, säger Per Kjellander, VD Egmont Tidskrifter.

Vattenfall – helt ny fastighet med höga miljökrav

Vattenfall blir tredje kvartalet 2012 ny kund till Fabege och samlar sin verksamhet i Stockholm i en helt nybyggd  fastighet i Arenastaden. Vattenfall har ställt höga krav bland annat på flexibilitet, kostnadseffektivitet och kommunikationer. Miljö- och energikraven är också högt satta och byggnaden kommer att ha en lägre energianvändning än vad EU:s energiklassning ”GreenBuilding” kräver, bland annat genom sol- och vindkraft.

Kontorsbyggnaden på 43 000 kvadratmeter kommer att ligga i anslutning till Swedbank Arena. Förutom moderna och flexibla kontorslokaler med 2 000 arbetsplatser kommer fastigheten att inrymma garageplatser, restaurang, hörsal, motionslokaler samt utställningsytor.

 – Kontraktet med Fabege undertecknades i januari 2009 och fram tills nu har vi arbetat intensivt tillsammans med Fabege och våra arkitekter med att utforma olika lösningar som vi behöver kring exempelvis säkerhet, it och kontorsplatsens utformning, säger Olle Larsten, projektledare Vattenfall.

Lösningar som möter kundernas krav

När en kund behöver nya lokaler börjar Fabege alltid med att analysera kundens behov. Alla fakta och önskemål sammanställs i en förstudie – önskemål om läge, hur verksamheten ser ut, antal anställda, hur lokalerna ska användas osv. Därefter ger vi förslag på lösningar konkretiserat i skisser och ritningar, allt i samarbete med kunden och lämplig arkitekt. När avtal har skrivits inleds produktionen där självfallet kunden finns med även i denna fas.

– Det är viktigt att vi kommer in i ett tidigt skede i sökandet efter lokal för att kunna ta fram så bra lösningar som möjligt. Därefter sker projekteringen i tätt samarbete med kunden. Vi kan göra i princip vad som helst från att bygga ett nytt hus till att göra mindre förändringar – inga önskemål är omöjliga, säger Lennart Olsson, projektchef Fabege.

Nyheter