Komfortskapande verksamhet

Komfort. Smaka på detta sköna ord. Komfort, sådant som gör livet lättare att leva och skapar extra kvalité i tillvaron. Kanske som en tjock kritvit frottéhandduk på spa-anläggningen eller de där fina tillvalen som gör din bil till en dröm.

Men komfort kan även handla om subtila ting, som till exempel upplevelsen av luften du andas. Michael Schunert, Fabeges driftansvarige för fastigheterna i Arenastaden i Solna, beskriver sitt ansvarsområde med både passion och kompetens.

– Vi sysslar med komfort, vilket innebär så mycket mer än att bara ha koll på ventilation och värmesystem. Våra hyresgäster ska uppleva sina arbetslokalers luft och temperatur som behaglig och komfortabel och det är närmast en hel vetenskap att skapa förutsättningar för detta, säger Michael. Han berättar hur dagens avancerade ventilations-, värme- och kylteknologi har gjort fastighetsskötare till fastighetstekniker och att datorn numera är ett av deras viktigaste arbetsverktyg.

– Att ta de problem som kan uppstå kring komforten på allvar är givetvis mycket viktigt. Därför satsar vi på Fabege på att ständigt uppdatera tekniken i våra fastigheter för att kunna förse våra hyresgäster med en sund och komfortabel inomhusmiljö.

När Michael visar runt i ventilationsrummet på Dalvägen 14-16 i Solna blir det tydligt vad han menar. Så här ser framtiden ut. Allt på ett ställe. Överblicken man får genom den tekniska anläggningen ökar effektiviteten, vilket var syftet när Fabege byggde om fastighetens styr- och reglersystem. I skåpet där fastighetens ”komfortpaket” ryms tronar en dator som styr hela det komplexa system som levererar god ventilations- och temperaturmiljö till husets alla kontorslokaler.

Michael Schunert, Fabeges driftansvarig för fastigheterna i Arenastaden i Solna

Förutom dataskåpet finns där stora svarta och grå rör som leder luft in och ut, värmeväxlare, batterier, glykolblandat vatten, luftfilter med mera, vilket tillsammans bildar ett sinnrikt system där energin finns i fokus. Framförallt sparandet av den. För att uppnå detta åtråvärda mål använder man sig av luftens temperaturskillnader. Eftersom frånluften, den luft som passerat lokalen, har en högre temperatur (förutom på sommaren) så leder den tillbaka så mycket som möjligt av värmen via ett återvinningssystem. Där utvinns kyla/värme som sedan hjälper till att värma (eller kyla) den tilluft som hämtas utifrån. Men eftersom vi gillar att ha cirka 20 grader varmt i våra arbetslokaler så krävs det även att man via fjärrvärme tillför lite extra värme för att eftervärma den ständigt nya inströmmande luften innan den skickas ut i fastighetens alla ventilationsrör.

– Nuförtiden eldas det inte alls ”för kråkorna” i samma utsträckning som förr i världen. Ett mycket positivt resultat av den allmänt kraftigt ökande miljömedvetenheten, berättar Michael Schunert.

Uppvärmningen/avkylningen sker med hjälp av ett slutet system där glykolblandat vatten st

yrs av en givare till en Shuntventil som på en hundradels grad känner av temperaturskillnader och parerar detta genom att skjuta till/sänka värme.  Allt för att tilluften ska få precis önskad temperatur. Michael berättar att det ibland uppstår frågetecken hos hyresgäster varför fastighetsteknikern väljer att vid en kontroll av fastighetens lufttemperatur mäta frånluften.

– Tilluften har ju en temperatur när den blåses in men sedan blir den uppvärmd av människor, datorer, lampor med mera. Därför mäter vi istället frånluften som ger korrekt information om hur läget är inne i lokalen och balanserar tilluftstemperaturen utifrån de uppgifterna.

Ett annat ämne som ibland är uppe för diskussion är vilken påverkan temperaturen har för skapandet av komfortkänsla – och dess motsats. Michael har ett bra exempel som tydliggör problematiken.

– Oftast när någon upplever luftmiljön som mindre bra beror det på att temperaturen i lokalen är för hög. Jämför med när du ligger och solar en varm sommardag och temperaturen stiger så att du börjar svettas, det som i början av solandet kändes behagligt övergår till att påverka dig negativt. Hettan skapar en känsla av att luften är obehaglig att andas men så fort du tagit en dusch eller badat och sänkt din egen temperatur så känns luften fräsch igen.

I Sverige har vi av tradition inte satsat lika mycket på nedkylning som på uppvärmning. Men i och med ökade krav på komfort och en snabb teknikutveckling har numera alltfler lokaler även kylsystem. Trenden går mot centrala anläggningar för kyla, något som minskar fläktljud från enskilda kylanläggningar som kan uppfattas som störande för de boende runtomkring. Fjärrkyla fungerar på samma sätt som fjärrvärme, fast tvärtom, och med den skillnaden att kylproduktionen alstrar värme som tas om hand och återvinns in i systemet alternativt fläktas bort under sommarhalvåret. Återigen är energieffektivitet i fokus – i form av komfortproduktion!

Nyheter