Kundnöjdheten ökar för tredje året i rad

Fabeges tredje kundmätning blev klar i slutet av 2012, och resultatet är positivt.

Kund– Vi har förbättrat oss, vilket är ett kvitto på att vi jobbar med rätt saker. Kunderna är nöjda med lokalerna och tycker att de fungerar bra för deras verksamhet, och de allra flesta kan tänka sig att rekommendera oss som hyresvärd, säger Hanna af Sandeberg som är ansvarig för mätningarna på Fabege.

Nya rutiner och förbättrad information

I mätningarna finns möjlighet för hyresgästerna att kommentera sitt svar för att ge en mer utförlig förklaring till betyget.

– Kommentarerna är en hjälp för Fabege när det kommer till att utveckla kundservicen. Vi jobbar aktivt med information om vad som görs på ett förebyggande plan, och organisationen kommer att förstärkas med fler fastighetsvärdar. Vi har också infört nya rutiner så att vi kan säkerställa kvaliteten och se till att inget faller mellan stolarna, säger Hanna.

Ärendehantering med tvåvägskommunikation

Det nya systemet för felanmälan har också utvecklats vidare på det dryga halvår som det använts:

– Vi har finslipat och förbättrat funktionerna med hjälp av de synpunkter som kommit in. Nu har de hyresgäster som anmäler sitt ärende via webbplatsen möjlighet att lämna feedback direkt i verktyget. Att vi kan ha en dialog direkt i systemet gör det mer effektivt för både oss och hyresgästerna, säger Hanna.

Ett komplement till det personliga mötet

Hon hoppas också att svarsfrekvensen på mätningarna kommer gå upp även nästa gång.

– Mätningarna ersätter förstås inte det personliga mötet mellan kunden och våra medarbetare, men de är ett viktigt och värdefullt verktyg för oss i arbetet med att utveckla och förbättra kundservicen, så vi hoppas att ännu fler tar chansen att förmedla vad de tycker i nästa mätning, säger Hanna.

Nyheter