Viktigt: ladda ej bilen i vanligt uttag!

Allt fler laddar sina elbilar utan tillstånd i vanliga 220-voltsuttag i våra garage. Det innebär inte bara risk för skador, det är dessutom farligt.

– Många av våra hyresgäster vill passa på att ladda sina elbilar under kontorstid och när inte laddningplatserna har räckt till har man helt enkelt dragit egna skarvsladdar från vanliga 220-voltsuttag, säger Johnny Pettersson, parkeringsansvarig på Fabege. Det är direkt farligt.

Elnätet överbelastas

Vanliga eluttag är inte anpassade för att ladda elbilar då dessa kräver mycket och kontinuerlig ström. Är det därtill flera bilar som ska laddas överbelastas fastighetens elnät mycket snabbt och säkringarna går. I bästa fall. I värsta fall börjar det att brinna.

– Eftersom vi sett att allt fler laddar på otillåtna sätt uppmanar vi nu våra hyresgäster att sluta med det och istället kontakta oss för en annan lösning, säger Johnny Pettersson. Det är av ren omtanke, vi vill inte att vare sig människor eller egendom ska skadas.

Fler laddningsmöjligheter på gång

Efterfrågan på laddstationer har ökat i takt med att elbilarna blir vanligare och Fabege är i full färd med arbetet att införa fler laddningsmöjligheter i sina garage.

Kontakta Fabege om du är osäker på om det går att ladda i ert kontorsgarage.

Nyheter