Mia Häggström invald i BREEAM kommittén Sverige

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljöklassningssystem från Storbritannien.

Systemet omfattar projektledning, byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön.

BREEAM

BREEAM har en kommitté i Sverige med huvuduppgift att stödja Sweden Green Building Councils arbete med att göra BREEAM-SE till ett lönsamt och efterfrågat miljöcertifieringssystem som skapar värden för olika aktörer på den svenska fastighetsmarknaden. I uppdraget ingår även att granska och följa upp certifieringssystemet samt att ge råd till den operativa delen av organisationen i såväl strategiska som operativa frågor.

Mia Häggström, Miljö- och Teknikchef på FabegeUnder 2014 har Fabege blivit utvald att delta i BREEAM kommittén Sverige tack vare sitt engagemang kring miljöcertifiering av byggnader.

- Fabege har tagit ett strategiskt beslut att miljöcertifiera all nyproduktion och större ombyggnationer. Att delta i BREEAM kommitténs arbete ser jag som intressant och utvecklande, både för Fabege och mig personligen, säger Mia Häggström, Miljö- och teknikchef på Fabege.

Nyheter