Miljöarbete kan vara lönsamt

Energioptimering är den enskilt största miljöfrågan inom fastighetsbranschen och den har Fabege jobbat aktivt med i nästan 10 år. Genom gröna avtal vill Fabege samarbeta kring miljö- och energiarbetet där en bra energihushållning minskar hyresgästernas miljöpåverkan och kostnader.

Fabege har arbetat aktivt med miljöoptimering sedan 2002 och var en av de första i branschen att prioritera frågan. Så kan också företaget visa mycket goda resultat av sin långsiktiga miljösatsning.

– Vi har minskat vår energianvändning med 35 procent och målet är att sänka den ytterligare med 20 procent fram till 2014. Vår enda reservation för detta mål är att det inte får påverka inneklimatet, säger Fabeges miljöchef Mia Östman.

Fabege erbjuder gröna hyresavtal

Som ett viktigt led i miljöarbetet erbjuder Fabege sina hyresgäster så kallade gröna hyresavtal. Där regleras frågor som energioptimering, minskad elförbrukning och förnybara energikällor. Det finns ett stort intresse för miljöfrågor bland Fabeges kunder. Intresset märks dels genom frågorna som kommer in och dels i uthyrningssammanhang, berättar Mia Östman.

– För många organisationer är miljö en fråga inom ramen för ansvarsfullt företagande och idag värderar många företag och myndigheter dessa frågor högt. Men energihushållning, exempelvis till följd av en elkartläggning med identifierad besparingspotential, ger även hyresgästerna möjlighet att spara pengar.

Fabeges miljösatsning ger tydliga resultat

Fabeges medvetna satsning på energioptimering har gett tydliga resultat även jämfört med konkurrenterna, berättar Mia Östman.

– SCB har jämfört aktörerna i fastighetsbranschen. Bland de som redovisat sina siffror ligger Fabege bäst till med 37 procent under snittet på värme. Vi är mycket stolta över den siffran.

Mia Östman har all anledning att vara nöjd med resultaten av Fabeges miljöarbete och fördelarna det innebär för hyresgästerna och miljön. Men hon är tydlig med att det inte finns några genvägar för riktigt bra resultat.

– Vårt mantra är att det som ger bäst resultat inte alltid är de glamorösa åtgärderna, utan det vardagliga och långsiktiga arbetet.

Nyheter