Miljöbyggnad GULD för Vattenfalls nya huvudkontor

Fabege har glädjande erhållit certifikatet Miljöbyggnad GULD för Vattenfalls nya huvudkontor, fastigheten Uarda 5, i Arenastaden.

Fastigheten har erhållit det sammanvägda betyget för energi, innemiljö och material/kemikalier. Bedömningen är gjord på beräkningar och ska verifieras inom två år.
 
Sedan tidigare har byggnaden även erhållit EU-certifikat för GreenBuilding. Några exempel på miljö- och energianpassningar är sedumtak, elalstrande solceller, varmvattenalstrande solfångare med mera. I entrén kommer digitala displayer att visa både byggnadens och verksamhetens energianvändning.

Nyheter