Nästan 40 000 gröna kvadratmeter

Sedan mars 2011 har Fabege erbjudit så kallade gröna hyresavtal.

De omfattar bland annat energieffektivisering, köp av förnybar el, hållbara transporter och avfallshantering. Avtalen innebär ett samarbete mellan Fabege och hyresgästen för miljöns skull. 
 
– Resultatet blir att vi påverkar varandra positivt och minskar vår miljöpåverkan mer tillsammans än vi skulle ha gjort var och en för sig, säger Mia Östman, miljöchef på Fabege.

Nära 40 000 kvm med gröna hyresavtal

De gröna hyresavtalen kan tecknas av både nya och befintliga hyresgäster. Totalt omfattas nu 37 864 kvadratmeter hos 16 olika hyresgäster av ett grönt hyresavtal. 

Höj din miljöprofil

Alla hyresgäster hos Fabege som har eget elabonnemang har möjlighet att teckna avtal för miljömärkt el med Fabeges elleverantör Vattenfall.

I elavtalet ingår följande:

  • 100 % Vattenel utan extra kostnad
  • Hjälp att sänka elkostnaden i form av personlig rådgivning
  • Rabatt på kilowatt
  • 0 kronor i årsavgift första året.

För att ta del av det förmånliga elavtalet kontaktar du Åke eller Maria på 020-54 00 00 eller avtalsradgivning@vattenfall.com. De hjälper dig gärna att välja ett avtal som passar just din verksamhet. Kom ihåg att uppge att du är hyresgäst hos Fabege för att få ta del av erbjudandet.

Nyheter