Lek för en bättre värld

Retoy bygger lekmiljöer där barn kan lära sig om sina rättigheter och hållbar utveckling. Som ett led i arbetet med socialt ansvar stödjer Fabege Retoy-projektet.

RetoyVärldens första Retoy invigdes under våren 2011 i nya Luma Bibliotek i Hammarby Sjöstad. I biblioteket finns lekytor där barn får leka så mycket de vill med de leksaker som finns. De kan också låna hem leksaker utan att det kostar något.

– Vi har bara en planet till vårt förfogande, ändå förbrukar vi energi och resurser i Europa som om vi hade tre. Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen kränks dagligen, både i Sverige och i vår omvärld. Därför bildade vi Insamlingsstiftelsen Lek för hållbarhet, som har utvecklat konceptet ”Retoy leksaksbibliotek”, säger Soledad Pinhero Misa, projektledare för Retoy.

Utifrån ett uttalat miljö- och barnrättsperspektiv bygger Retoy upp leksaksbibliotek med och för barn, med inriktning på att leka, låna och lära. Retoy skapas i samarbete med kommuner, företag och organisationer där samtliga partners bidrar med sina kunskaper och resurser för att tillsammans erbjuda hållbarhetslösningar med fokus på barn.

LumaFabege stödjer Retoy-projektet med ett treårigt avtal, tillsammans med Stockholms stadsbibliotek, UNICEF och Botkyrka kommun. Samverkansformer har även initierats med organisationer som WWF, Rättvisemärkt, Fair Trade Center, SKL, Brio, Hugo Stenbecks Stiftelse.

– Fabege har valt att ta ett socialt ansvar genom att vi engagerar oss i olika projekt för barn och ungdomar. Retoy är ett av de projekt vi stödjer. Det känns extra roligt att vi kunnat medverka till invigningen av världens första Retoy och dessutom i lokaler som biblioteket hyr av oss, säger Åsa Lind, Finanschef hos Fabege.

Efter Luma Bibliotek står både Tekniska museet i Stockholm och Rosengård i Malmö på tur att ta emot Retoy.

Läs mer Om Retoy: www.retoy.se

Nyheter