Så nöjda är ni med Fabege

91 procent av deltagarna i årets kundundersökning skulle kunna tänka sig att rekommendera Fabege som hyresvärd, vilket gläder oss. Varje år genomför vi en enkät vars svar ligger till grund för vårt fortsatta arbete med att förbättra vår verksamhet.

Följande siffror har hämtats från enkäten, som genomfördes via webben, under början av hösten:

  • 91 % anger att det är troligt att de skulle rekommendera Fabege som hyresvärd.
  • 85 % anger att det är troligt att de skulle vända sig till Fabege i första hand om de skulle byta lokal.
  • 34 % anser sig inte ha tillräckliga kunskaper om hur de själva kan påverka inomhusklimatet i sina lokaler.
  • 89 % anser att det är lätt att komma i kontakt med rätt person inom Fabege.
  • 53 % anser att Fabege ligger i framkant när det gäller att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor

Hanna af Sandeberg som arbetar med enkäten på Fabege berättar hur företaget arbetar vidare med siffrorna.

- Det blir oerhört kraftfullt när vi får svar från alla våra kunder samtidigt och vi har ett stort och viktigt arbete framför oss när vi sätter fokus på kunden och dess upplevelse. Är vi på rätt spår? Ska vi justera något? Brister vi i rutinerna någonstans? Vi arbetar intensivt med resultaten och alla kommentarer, gör handlingsplaner som vi följer upp under året. Att till exempel 34 procent inte vet tillräckligt om hur de själva kan påverka inomhusklimatet är något vi kommer att arbeta med. Det är ju en av de viktigaste frågorna för våra kunder, menar hon.

För varje person som svarat på enkäten har vi samlat in pengar till Friends, som arbetar för att motverka mobbning.

- Vi ville i årets enkät få in svar från så många som möjligt av våra hyresgäster och funderade på hur vi skulle göra. Vi valde att samarbeta med Friends och som tack för alla svar vi fått skänker vi 50 kronor per besvarad enkät till deras arbete mot mobbning. Så totalt skänker vi 24 800 kronor till deras fortsatta arbete, säger Hanna.

Nyheter