Samarbete med Fabege gav miljöpris

Fabeges kund Maxi ICA i Solna Business Park har sparat 300 000 kronor på ett år på minskad elförbrukning tack vare ett miljösamarbete med Fabege och Solna Kommun. För denna insats fick ICA Maxi kommunens miljöpris 2010. 

Energi och miljö är viktiga punkter i Fabeges verksamhet. Kommunen ställde en förfrågan till Fabege om man kände till några företag som skulle vara intresserade av att delta i ett miljöprojekt. Anders Sävelin, marknadsområdeschef på Fabege, föreslog Maxi ICA.

- Vi har stort fokus på energi och därmed på miljöfrågan, säger Anders. Men det är viktigt att säga att det framför allt är ICA Maxi själva och energirådgivaren som hittade besparingsmöjligheterna i butiken. De har gjort ett fantastiskt jobb, säger Anders.

Den långa resan började förra året då ICA-handlaren Niclas Johansson fick en elmätare i present.

– Jag satte elmätaren på en kyl i konferensrummet vi använde för kalla drycker. När jag såg hur mycket el den förbrukade fick jag en tankeställare, säger han.

ICA Maxi butik

Tillsammans med en energirådgivare från Fabege och en representant från Solna Stad gjorde han en nattvandring i butiken. Bland annat upptäckte de över 500 lysrör i garaget och 200 lysrör i butiken som kunde släckas nattetid.

– Jag insåg snabbt det absurda i att ha kylarna för kalla drycker påslagna under natten när butiken är stängd, säger Niclas.

Nattvandringen visade också att belysningen på toaletterna och i andra personalutrymmen ofta stod tänd på natten. Därför installerade man rörelsedetektorer som släcker lyset när ingen är i rummet. Men den största upptäckten hade med kylarna och frysarna att göra.

– Runt kyl- och frysdörrarnas lister finns värmeslingor som gör det lättare att öppna dörrarna. De stod och brände 24 timmar om dygnet. Vi ersatte dem med ett slags pulserande slingor som halverade energiåtgången men som inte försämrade kylarnas funktion, säger Niclas.

Totalt har butiken fått ner elförbrukningen med tio procent; 300 000 kilowattimmar. Det motsvarar ett års hushållsel för 80 lägenheter. Energiinvesteringarna kostade ungefär 150 000 kronor. Men för butiken innebär de 300 000 sparade kronor på ett år. Som fastighetsägare har Fabege haft ett finger med i spelet för att Maxi ICA nu har fått pris för sitt digra energiarbete.

Maxi ICA är därmed ett föredöme bland Fabeges kunder och visar att även nybyggda lokaler kan spara på elen. Men Niclas nöjer sig inte:

– Jag tror att vi utan problem skulle kunna få ner vår elförbrukning med 10 procent till. Det är ett mål vi måste ha. Jag kan inte säga till personalen att vi är nöjda nu. Då kommer det inte att hända något mer. Men om vi lyckas skulle vi kunna spara det dubbla.

Nyheter