Socialt ansvarstagande och frukost i ett

Frukost, inspirerande talare och diskussioner med företagsgrannarna i huset bredvid. Därefter bara några minuters promenad till jobbet. Projektet med frukostmöten på temat hållbarhet, som drivs av Fabege i samarbete med Solna stad, har sått flera frön i Solna Business Park.

Solna Business Park– Konceptet är ganska enkelt. Vi äter frukost, bjuder in en eller två personer som talar under någon timme, och sedan är det mingel för dem som vill. Man behöver inte resa någonstans utan har nära till jobbet efteråt. Det har varit framgångsrikt och allt fler hittar dit, berättar Ulla Johansson som är näringslivsutvecklare i Solna stad och en av initiativtagarna.

Samarbetet började med ett möte där Fabeges hållbarhetsgrupp och Solna stad diskuterade vad man skulle kunna göra tillsammans för att utveckla området Solna Business Park.

– Det handlar om att få en känsla för sin stadsdel utanför arbetsplatsen och hitta något som förenar företagen som finns här. Vi och Fabege ville undersöka hur man kan erbjuda dem något extra i form av kunskap och mötesplatser, säger Ulla.

Hållbarhet ett angeläget ämne för många

Solna Business ParkAtt välja just hållbarhet som övergripande tema var på många sätt självklart, menar Ulla.   

– Hållbarhet är ett angeläget ämne för många olika parter och en av stommarna i verksamheten för både oss och Fabege. Det kan handla om miljön och ekonomisk hållbarhet men också om socialt ansvarstagande, som på det senaste mötet i april. En av talarna var Morthen Holmberg från TeleKompetens som samarbetar med Solna stad för att anställa arbetssökande personer. Sådana samarbeten med näringslivet är en av anledningarna till att kommunen har relativt låg arbetslöshet.

Engagerade företagare med bra idéer

Den 11 september är det dags för det fjärde frukostmötet. Fabege och Solna Stad träffas regelbundet för att diskutera vad som ska tas upp och vilka talare som ska bjudas in.

– Deltagarna har också fått komma med synpunkter på upplägget och på vad som är angeläget att diskutera. Företagen har ett stort engagemang och många bra idéer om hur de på egen hand eller tillsammans kan bidra till att göra samhället bättre, säger Ulla.Fakta/Solna Stads Näringslivsavdelning:
En av näringslivsavdelningens uppgifter är att bidra till ett bra företagsklimat i Solna stad. Det görs genom kontakter och gemensamma projekt med företag i kommunen och genom att stötta företagsamma människor på olika sätt, ett arbete som Fabege också är delaktigt i. Ett annat exempel är utnämningen Årets unga affärsidé som instiftades 2011, där unga människor tävlar om 50 000 kr från Fabege samt support från PwC och Handelsbanken. Syftet är att få ungdomar att bli intresserade av och engagera sig i entreprenörskap och att starta eget.
Läs mer om det senaste frukostmötet på Solna stads hemsida.

Nyheter