Spindeln i trafiknätet

När en helt ny stadsdel ska byggas är det mycket som måste fungera. En nationalarena med plats för 65 000 personer i samma område som tusentals bostäder, 25 000 arbetsplatser och en stor galleria innebär en utmaning för alla inblandade.

Per Åsbrandt är fastighetsutvecklare på Fabege och jobbar med samordningen av trafik och publik till och från Fabeges fastigheter i Arenastaden och Friends Arena. Han sitter med i en styrgrupp där också bland andra Solna stad, PEAB, Friends Arena och Unibail-Rodamco ingår.

– Vi tittar framför allt på hur vi kan förbättra våra hyresgästers tillgänglighet och hur vi ska hantera publiktillströmningen vid olika evenemang med begränsningar i framkomligheten till följd. Det byggs ju inte bara nya kontorshus och bostäder i Arenastaden utan också infrastruktur som en bilbro, gångbroar, vägar och ramper från pendeltågsstationen och tvärbanespår, och det innebär självklart en del hinder för alla som vistas i området, säger Per. 

E18-anslutning minskar trafikflödet

Den stora så kallade Signalbron, som går över järnvägen och som ska förbinda Arenastaden med Kolonnvägen, har också börjat byggas. Och bygget av anslutningsvägar till E18 startar under 2013.

– Signalbron byggs för att underlätta trafikflödet både in till Arenastaden, olika evenemang och till Mall of Scandinavia som ska stå klar 2015. När väl detta är klart kommer det innebära mindre trafik i området, förklarar Per.

Masterplan ger översikt och bättre information

Just nu arbetar styrgruppen med att skapa en kartbild över vad som ska ske och när det ska ske, ett slags masterplan över Arenastaden.

– Underlaget ska vara till hjälp för våra hyresgäster så att de kan planera sina arbetstider och möten till vardags i allmänhet och vid evenemang i synnerhet. Vår förvaltning får många frågor om hur och när det går att ta sig till jobbet, om det är möjligt att jobba över och kunna ta bilen hem och så vidare. Om man som hyresgäst vet när och hur trafiken kommer att fungera vid olika evenemang eller vilken gata som tillfälligt ska begränsas för något byggarbete, är det lättare att planera. Kan vi ge den framförhållningen så kommer obehaget att minska för alla inblandade parter och det är dit vi strävar så fort som möjligt, säger Per.

Nyheter