Ljuset i fokus för Svenska Spel

Svenska SpelLjusgårdar och perforerad metall. Det låter som något taget ur framtiden, men det är faktiskt ett bygge som pågår just nu mitt i Arenastaden.

– Vi har fokuserat på att skapa en byggnad som ger betraktaren en unik upplevelse samtidigt som Svenska Spel ska få ett modernt kontor, säger Lars-Peter Brette, Fabeges projektchef.

Det snickras och hamras för fullt på Evenemangsgatan i Arenastaden. Fastigheten som byggs där kommer att bli en pärla för ögat, och den har redan fått sin första hyresgäst i form av Svenska Spel.

Svenska Spel– De kommer att flytta från gamla och slitna lokaler, till ett modernt och ljust öppet kontorslandskap, säger Fabeges projektchef Lars-Peter Brette.

Unik fasad av perforerad aluminiumplåt

Byggnaden har utformats för att dra uppmärksamhet till sig. Fasaden är av perforerad aluminiumplåt med en varm, röd yta under. Den perforerade metallen släpper igenom olika mycket ljus beroende på hur solens strålar träffar den.

– Målet med byggnadens fasadutformning har varit att skapa en fasad med en egen unik identitet i Arenastaden. En fasad vars uttryck kommer att variera och förändras över dygnet och årstiderna genom reliefverkan och transparens, säger Sara Grahn som är en av arkitekterna som formgivit byggnaden.

Tack vare utformningen kommer byggnaden att uppfattas som ljus på dagen då solstrålarna träffar metallen, och varmt röd i skymningen. På kvällen lyser entréerna och kontoren upp fasaden och gatan.

En ljus tillvaro ökar välmående

Arkitekterna har även lekt med ljuset inne i byggnaden. Fyra stora ljusgårdar samverkar för att ge hyresgästerna såväl rekreationsplatser som brytpunkter i de öppna kontorslandskapen.

– Ett viktigt mål med utformningen av byggnaden har varit att skapa närhet mellan medarbetarna, där utformningen inbjuder till möten och interaktion, samtidigt som ljusgårdarna på ett naturligt sätt delar upp kontorsplanen i mindre enheter för att ge arbetsro till enskilda arbetsgrupper, säger Sara Grahn.

Svenska Spels kontor i Arenastaden

Gröna oaser skapar harmoni

Rekreationstänket och lugnet går också igen i byggnadens gröna tak, och i de takterasser som vetter mot grönområdena i Arenastaden. Här ska hyresgästerna kunna varva ner under hektiska arbetsdagar.

– Vi har fokuserat på att Svenska Spel ska få ett modernt kontor med allt vad det innebär, och samtidigt på att skapa en byggnad som går i harmoni med övrig bebyggelse men som även ger betraktaren en upplevelse, avslutar Lars-Peter Brette.

Den 24 000 kvadratmeter stora byggnaden beräknas stå färdig i februari 2016.

Nyheter