Sveriges mäktigaste kvinnor koras

I början av mars kommer Fabege att finnas på plats när Veckans Affärer utser Sveriges mäktigaste kvinnor i näringslivet.

Högtidligt på Kulturhuset 7 mars

Varje år sammanställer Veckans Affärer en lista över landets mäktigaste näringslivskvinnor som de presenterar under högtidliga former. I år kommer vinnarna att utses under en ceremoni i Kulturhuset den 7 mars och Fabege finns på plats för att stötta initiativet.

- Att lyfta fram framgångsrika kvinnor känns meningsfullt på många sätt. Inom Fabege har vi väldigt många kompetenta kvinnor på chefsnivå utan att vi egentligen behövt jobba aktivt med frågan, för oss har det historiskt sett alltid varit en självklarhet, säger Anna-Lena Carlstedt som jobbar med affärsutveckling på Fabege.

Fabege kommer att visa sin modell av Arenastaden och besvara besökarnas frågor kring den nya stadsdelen.

Läs mer om VA Kvinna på va.se/event/naringslivets-maktigaste-kvinnor-2016

Foto: Magnus Laupa från VA Näringslivets mäktigaste kvinnor 2015. 

Nyheter