Tågtransport ersätter lastbilar

När Fabege bygger Vattenfalls nya huvudkontor i Arenastaden är det inte bara den färdiga fastigheten som ska uppfylla höga miljökrav. Eftersom en väsentlig del av byggmaterialet transporteras med tåg är även byggprocessen så miljövänlig som möjligt.

Bygget av Vattenfalls nya huvudkontor pågår för fullt i Arenastaden. När Vattenfall flyttar in som hyresgäst hos Fabege kommer slutresultatet att vara en modern och miljövänlig fastighet som omfattar 43 000 kvadratmeter och 2 000 flexibla arbetsplatser. Slutresultatet kommer att vara en modern och miljövänlig fastighet som har en energianvändning lägre än energiklassningen GreenBuilding. Byggnaden kommer att vara miljömärkt med högsta betyg GULD enligt klassningssystemet Miljöklassad Byggnad.

Tack vare Arenastadens läge intill järnvägsnätet kan delar av materialet transporteras med tåg hela vägen från projektets leverantör av prefabricerad betong. Den sista sträckan från Solna station, går via ett befintligt industrispår ända fram till byggarbetsplatsen.

Tåg

– Normalt sker transporter av byggmaterial med lastbil. Men för Vattenfalls nya huvudkontor transporteras en stor del av stommen med tåg. Det är väldigt ovanligt, men mycket positivt för miljön, säger Henrik Nyberg, Fabege. Varje godståg ersätter upp till 36 lastbilstransporter. Så totalt sett blir det väldigt många lastbilar vi ersätter på sträckan mellan Piteå och Solna.

Eftersom tågtransporterna minskar antalet lastbilar i Arenastaden har det även en positiv inverkan på det totala logistikflödet i Solnas nya stadsdel.

– Det går knappast att hitta ett miljövänligare transportsätt än tåg. Hela Vattenfall-projektet är en förebild för miljövänligt byggande vad gäller såväl produktionsprocessen som den färdiga fastigheten, säger Henrik Nyberg.

Nyheter