Unilever leder hållbarhetsarbetet globalt

Hållbarhet, ett brett begrepp med många viktiga delfaktorer. Men var börjar man? För Unilever är målsättningen självklar, alla delar måste ständigt ses över och förbättras.

- Vi ser att problemen i världen ökar på grund av miljöpåverkan, men vi ser också att vi kan bidra till att sänka den. Då är det vårt ansvar att se över det fotavtryck vi lämnar, säger Karin Alrenius som är Nordic Service delivery manager hos Unilever.

Och deras arbete har betalat sig. I senaste Dow Jones Sustainability Index, ett globalt mätverktyg, säkrade företaget den ledande positionen. På köpet har de också sänkt sina elräkningar och engagerat medarbetarna i hållbarhetsarbetet.

Många bäckar små

Hållbarhetsarbete handlar om allt från energieffektivisering och förnybar el till produkter som skapas i ett hållbart kretslopp av personer som får ett hållbart liv.

- Vi tycker det är lika viktigt att familjerna som arbetar på våra téfarmer i Kenya har skolor och bostäder, som det är att allt vårt avfall återvinns till sista droppen, säger Karin Alrenius.

Lokalt här i Sverige arbetar de tillsammans med Fabege för att minska sitt avtryck. De har skrivit ett så kallat grönt avtal med sin hyresvärd. Ett par gånger om året träffas de för att följa upp de delar som de arbetat med under året, och diskutera framtida projekt.

På så sätt hålls miljöarbetet levande hela tiden.

- På så sätt hålls miljöarbetet levande hela tiden. Det tror jag är viktigt för annars glöms det lätt bort när kontraktet väl är förlängt, säger Karin Alrenius och fortsätter:

- Vi och Fabege är på samma nivå. I många andra länder bygger vi egna lokaler för att uppfylla våra miljömål. Här i Sverige samarbetar vi istället med Fabege för att förbättra både lokaler och det som hör till vår kontorsverksamhet så som till exempel avfall och belysning.

Hon berättar att de inte längre har något avfall som körs till tippen, allt återvinns. Matavfall blir exempelvis biogas. De har också en rad defaultinställningar i sin tekniska maskinpark som gör att utskrifter till exempel skrivs ut i svartvitt på bägge sidor av pappret. De arbetar också med miljömärkt kontorsmaterial och tydlig uppmärkning för att medarbetarna ska ta tillvara på de material de plockar.

Detta, och mer, pågår medan Fabege samtidigt arbetar med att förbättra fastigheten och se till att det finns olika tjänster och lösningar i närområdet som främjar miljön.

- Vi har ett bra samarbete. Det känns jättepositivt att ha hamnat hos en fastighetsägare som faktiskt vill göra den här typen av investeringar, säger Karin Alrenius.

Nyheter