Vårdcentral ger bättre service i Solna Business Park

Som vuxen är man sällan hemma och är sjuk. De flesta läkarbesök görs under arbetsdagen och därför finns det nu även en vårdcentral i Solna Business Park.

– Vi vill erbjuda all vård på samma ställe, säger Sara Bergman Löfgren, leg. läkare vid To Care.

Sjunde mars slog vårdcentralen i Solna Business Park upp sina portar. Lokalerna är rymliga och specialinredda med en väl tilltagen reception och luftiga väntrum. En stor del av besökarna bor på andra platser, men arbetar i Solna Business Park och Sara Bergman Löfgren har sett att det blir allt vanligare att man väljer vårdcentral i närheten av sin arbetsplats.

– Ofta går man till jobbet även om man har ryggskott eller urinvägsinfektion, säger hon. Då passar det bra att man har sin vårdcentral i närheten så att det inte behöver ta en halv dag att gå till doktorn.

Flera olika sorters frisk- och sjukvård

Vårdgivaren To Care är en del av Mamma Mia AB, störst i Skandinavien på barn- och föräldravård och målsättningen är att erbjuda vård i alla livets skeden. Därför erbjuder vårdcentralen i Solna Business Park även mödravård och barnavård. Lokalerna har två entréer och på så sätt hålls friska barn och mödrar åtskilda från besökarna till vårdcentralen.

Solna Business ParkPå vårdcentralen finns också företagshälsovård, gynekolog och psykolog och förhoppningen är att man även snart ska få in sjukgymnast och kiropraktor.

– Vi är också noga med att ha en hög tillgänglighet och korta väntetider. Akuttider ska man alltid kunna få samma dag, berättar Sara Bergman Löfgren. Det är också viktigt att komma ihåg att vård handlar om mycket mer än det rent medicinska. Därför lägger vi stor vikt vid att patienterna känner sig nöjda med bemötandet. Ingen ska behöva känna sig sjukare när han eller hon går härifrån.

En vårdcentral är en viktig pusselbit i arbetet med att underlätta vardagen för de som jobbar i Solna Business Park. All vård på ett och samma ställe är en målsättning som stämmer bra med ambitionen att utveckla affärsdistriktet till en stadsdel med bästa möjliga service. Tillsammans med apoteket finns här nu en komplett vårdkedja.

Nyheter