3 heta kontorstrender

Framtidens kontor bygger på möten mellan människor och är aktivitetsbaserat. Det säger Thomas Eriksson, arkitekt och varumärkesstrateg på TEA.

Thomas Eriksson– Tekniken har tagit ett stort steg framåt, vi sitter inte längre fast vid skrivbordet. Trenden är aktivitetsbaserade kontor där arbetsplatsen varieras utifrån den aktivitet man utför.

Thomas menar att utformningen av nya kontor bör följa det tänkandet.

– Det handlar om allt från förvaring och laddning av surfplattor och telefoner till att möjliggöra möten och låta kunder med ”sitt kontor på axeln” ta del av ditt kontor som arbetsplats.

Kontoret – en plats att umgås på

Framtidens kontorsmiljö behöver enligt Thomas vara attraktiv och funktionell, men också ha en känsla som gör att man vill sitta där och inte någon annanstans. Man skapar ett ”neighbourhood”, en plats där både kollegor och kunder kan trivas och arbeta ihop. 

Caféer blir arbetsplatser

KontorstrenderAtt alla medarbetare alltid ska sitta på kontoret är inte heller något måste. Snarare går trenden mot mer valfrihet.

– Folk vill sitta på café och jobba. De lockas av en sorts miljö som inte finns på dagens kontor. Det gör att cafékulturen håller på att förändras till en plats där besökarna ställer samma krav som på kontoret, det ska finnas eluttag och WiFi. Det skulle inte förvåna mig om caféer och restauranger också får höj- och sänkbara bord snart!

Tre kontorstrender enligt Thomas Eriksson

Storytelling. Upplevelsen av kontoret blir allt viktigare. Tidigare ville man stärka och förmedla företagets värdeord i inredningen, nu vill man istället utgå från företagets verksamhet i inredningen för att tydliggöra berättelsen om företaget, till exempel utifrån ett objekt eller artefakter från verksamhetens kärna som kan finnas lite varstans i inredningen.

Det lärande kontoret. Mer dynamik och rörelse inom kontorets olika funktioner gör att man blir delaktig i vad andra gör och på ett mer naturligt sätt kan lära av och hjälpa varandra. Ett bra exempel är Genius Bar Tables på Apples butiker, där man tillsammans löser problem och ökar sitt kunnande på ett extremt informellt och inkluderande sätt.

Hållbarhetsperspektivet blir allt viktigare och påverkar både utformning och materialval.


Fakta / Läs mer om aktivitetsbaserade kontor: http://kontorslandskap.org/  

Fakta / Thomas Eriksson: Thomas Eriksson är arkitekt och varumärkesstrateg. 1988 grundade han arkitektbyrån TEA och tio år senare Stockholm Design Lab (SDL). Bland TEAs projekt finns bland annat Ericssons nya huvudkontor HUS 21 i Kista utanför Stockholm och ICAs huvudkontor i Solna Business Park.

Nyheter