”Från ord till handling i kunddialogen”

Nu är det dags för nästa steg i vår kunddialog – att gå från ord till handling. Vi har redan sjösatt ett antal projekt där vi omsätter era förslag och synpunkter i praktik, och vi hoppas att ni ska märka att det ger resultat.

Före sommaren genomförde vi kundmätningar i Solna Business Park och Arenastaden. Nu har vi även fått resultaten från Stockholms innerstad. Svarsfrekvensen är glädjande hög även i city, och det är tydligt att både ris och ros från er kunder överensstämmer ganska väl i alla områden.

Det ris vi fått i kunddialogen handlar främst om saker som kan verka små i den dagliga verksamheten, men som har stor betydelse för er, våra kunder. Vår utmaning är att se till att hitta lösningar, implementera dem och få det att fungera i hela Fabege.

En av de återkommande synpunkterna i kunddialogen är att ni vill ha mer välkomnande entréer. Det har vi tagit till oss och vi har inlett arbetet med att lyfta entréerna till våra fastigheter. En av våra medarbetare jobbar på heltid med detta, och tillsammans med övriga medarbetare i teamet är målet att förbättra såväl utseendet som kvalitén på våra entréer.

Felanmälan är ett annat område där många kunder uttryckt önskemål om förbättringar. Vi har inlett ett intensivt arbete med att åtgärda detta. Målet är att säkerställa att vi alltid är nåbara, men också att ni är nöjda med det utförda arbetet och att vi är överens om när ett arbete är slutfört. För oss på Fabege handlar det om att förbättra såväl teknik, till exempel ärendehanteringssystem, som våra rutiner för felanmälan.

Ett annat projekt som utgår från era önskemål i kunddialogen, är att höja kvaliteten på vår information. När vi informerar om något så räcker det inte med att till exempel berätta att vattnet kommer att stängas av några timmar på grund av underhållsarbete. Vi behöver också ta ansvar för att följa upp informationen, berätta om när arbetet slutförts och om det sker förändringar i tidigare information.

Som jag skrev i nyhetsbrevet före sommaren har ni höga krav och förväntningar på oss, och det ska ni ha. Vi har ett hårt arbete framför oss i höst. Vi har involverat alla avdelningar på Fabege, och har startat den interna förändringsprocessen som handlar om att få alla medarbetare att förstå vad som är viktigt för er.

Vi hoppas att ni ska börja se resultatet av åtgärderna redan före årsskiftet och informerar i varje område om vilka projekt som genomförs. Vår förhoppning är att vi gör rätt saker och att ni ska uppskatta det.

I oktober genomför vi kundmätningar i Hammarby Sjöstad, det sista området i årets mätningar. Vi kommer att fortsätta genomföra årliga kundmätningar, men vill gärna föra en löpande dialog med er under hela året. Har du tips, råd och synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig till ditt fastighetsteam.

Fortsätt höra av er till oss, vi lovar att lyssna!

Med vänliga hälsningar
Urban Sjölund, fastighetschef Fabege

Nyheter