Ny miljöstation i Arenastaden

Från och med 1 juni kommer det att finnas en bemannad mellanlagringsstation för avfall i Arenastaden. Ambitionen är att höja servicenivån kring områdets avfallshantering och minimera antalet avfallstransporter. Insamlingen kommer att hanteras av Fabeges samarbetspartner, direkt på ditt våningsplan eller i avfallsrummet i er fastighet.

Det är Fabeges nyöppnade miljöstation som möjliggör denna nya service.

– Vi vill öka servicenivån kring avfallshanteringen, minska antalet transporter till och från området och därmed begränsa koldioxidutsläppen, säger Mia Östman, Fabeges miljöchef.

Miljöstation i ArenastadenMaterialet hämtas direkt på våningsplanet eller i din fastighets avfallsrum för att sedan fraktas till miljöstationen. Där lastas det om i större behållare för att få så stor vikt som möjligt innan borttransport. Materialet transporteras sedan till externa behandlingsanläggningar.

– Själva insamlingsarbetet sker av vår personal som kommer att vara stationerad i området varje vardag, vilket innebär att vi kommer att kunna hålla en hög servicenivå mot Fabeges hyresgäster vid exempelvis utrensningar, extra tömningar eller annat som kunderna vill ha hjälp med, säger Roy Öberg, kundservicechef hos Hans Andersson Recycling.

Ta del av statistik

Speciellt intressant för hyresgäster är möjligheten att ta del av statistik över hur stor andel avfall som återvinns.

– Vi tycker att det är bra med återkoppling och uppföljning även när det gäller avfall. Hyresgästerna får ett kvitto på hur mycket som återvinns och statistiken kan också användas i arbetet med att minska avfallsmängderna, menar Mia Östman.

Hans Andersson Recycling har en utpräglad miljöprofil och kan erbjuda en verksamhetsanpassad avfallshantering direkt på våningsplan.

– Insamlingsfordonet som ska användas i Arenastaden är gasdrivet för att ytterligare minska miljöpåverkan, säger Roy Öberg.

Nyheter