Barn och miljö i fokus för nya biblioteket

När det nya biblioteket i Hammarby Sjöstad öppnar i februari kommer det att ha tre gånger så stora ytor, och en utökad satsning på barn. För Fabege är det ett ombyggnadsprojekt helt i linje med ambitionen att förse stadsdelen med bra service.

I takt med att Hammarby Sjöstad växer har biblioteket i Luma-kvarteret vuxit ur sina lokaler. Stockholms stadsbibliotek vände sig till Fabege med önskemål om större ytor och möjlighet att utöka barnverksamheten.

– Vi hittade en bra lösning där vi kan uppfylla bibliotekets önskemål vad gäller placering, planlösning och miljö. Just miljöhänsyn var ett viktigt krav från kunden och det är också i fokus för hela Hammarby Sjöstad som ju är en stadsdel med stark miljöprofil. Det nya biblioteket kommer fortfarande att ha ett bra läge på första parkett intill kajpromenaden, bara ett stenkast från de gamla lokalerna, säger Christer Bergmann, förvaltningschef Fabege.

Fabeges fastighet Luma

Stor satsning på barn

En närliggande fastighet byggs nu om till ett nytt fräscht bibliotek med ytor som är tre gånger större än den tidigare lokalen. Totalt handlar det om över 770 kvadratmeter som förutom biblioteket ska inrymma servering och Retoy – en samarbetspartner till biblioteket. Retoy inrättar ett leksaksbibliotek där barn ska få leka, låna och lära kring temat hållbar konsumtion och barns rättigheter.

– Biblioteket gör en tydlig satsning på barn med stora utrymmen för barnverksamheten. Mellan barn- och vuxenbiblioteken används mjuka avskärmningar, så att bibliotekets olika delar får en öppen planlösning.

Biblioteket en viktig mötesplats

Expansionen av biblioteket är ett självklart steg i Fabeges ambition att förse stadsdelen med bra service. Fabege har 77 procent av kontorsmarknaden i Hammarby Sjöstad och jobbar aktivt med att utveckla området – det ska vara en levande stadsdel för både de boende och de som arbetar i området.

– Biblioteket är och kommer att fortsätta vara en viktig mötesplats i Hammarby Sjöstad, och det är roligt att vi är en del i detta. Nu är vi klara med sanerings- och rivningsfasen. Nästa steg är inredning och i december kan biblioteket börja flytta in. Den publika öppningen planeras till februari 2011, säger Christer Bergman.

Nyheter