Frågor och svar om Mall of Scandinavia

Varför tog det så lång tid att få avtalet klart?
Vi har förhandlat och jobbat hårt i fyra år för att få detta på plats. Jag kan förstå att det kan upplevas som en lång tid. Men det är ett enormt stort och komplicerat projekt med många stora och små frågor som måste falla på plats. Det känns otroligt bra att gå i mål och Mall of Scandinavia kommer att betyda mycket för områdets utveckling.

Påverkar förseningen av avtalet Fabeges planer?
Nej, Fabeges planer ligger fast. Tack vare att avtalet med Unibail-Rodamco nu är klart så kan vi skynda på färdigställandet av Arenastaden.

När börjar de bygga?
Projekteringen börjar i januari 2012 och redan i vår kommer man att starta arbetet ute på plats.

När blir de klara?
Mall of Scandinavia ska vara klart till hösten 2015. Det kommer att bli Nordens största köpcentrum och en upplevelse utöver det vanliga. Arenastaden kommer att kunna erbjuda en unik kombination av fantastiska upplevelser, shopping, boende för en urban livsstil, designhotell med stort kongresscenter, moderna kontor med omfattande service och utmärkta kommunikationer.

Vad innebär Mall of Scandinavia för Fabege?
För Fabege, som äger majoriteten av de befintliga kommersiella fastigheterna i Arenastaden, innebär affären att Arenastadens attraktionskraft ökar. Arenastaden kommer nu att kunna erbjuda ett komplett utbud av attraktiva och unika upplevelser, hotell, boende, arbetsplatser, shopping, utmärkta kommunikationer och service.

Vad innebär Mall of Scandinavia för Fabeges aktieägare?
För Fabeges aktieägare innebär affären att Arenastadens attraktionskraft ökar. Fabege äger majoriteten av de befintliga kommersiella fastigheterna. Affären innebär att befintliga fastigheter och våra projektmöjligheter ökar i värde. Byggrätterna i Arenastaden kan tas i anspråk tidigare.

Vad innebär Mall of Scandinavia för Arenastaden?
För Arenastaden så innebär det att man får hit ytterligare ett landmärke utöver Swedbank Arena. Satsningen är en av de största även i ett internationellt perspektiv och projektet håller en väldigt hög ambitionsnivå. Centrumet kommer att bli en destination i sig som lockar besökare från hela Skandinavien. Köpcentrumet är en viktig del i pusslet Arenastaden och den vision som vi har för att skapa framtidens mötesplats för framtidens företag.

Vem bygger?
Det är PEAB som har fått förtroendet att bygga detta, i sitt slag, unika köpcentrum.

Vilken typ av centrum blir det? 
Mall of Scandinavia kommer att erbjuda en helt ny helhetsupplevelse och sätta en ny standard för hur shopping ska upplevas. Centrumet kommer bland annat att innehålla multiplex biograf och cirka 250 butiker och restauranger.

Vem äger och vem ska driva Mall of Scandinavia?
Unibail Rodamco är ägare och driver Mall of Scandinavia. De anlitar Peab som totalentreprenör för uppförandet av centrumet.

Vem äger marken som centrumet byggs på?
Unibail Rodamco är ensam ägare och har förvärvat marken de bygger på av Råsta Holding. Fabege har förvärvat byggrätten ovanpå centrumet och kommer här att uppföra ett kontorshus som väntas står klart samtidigt som centrumet dvs. oktober 2015.

Påverkar detta infrastrukturplaneringen?
Nej, det gör det inte. De planerade investeringarna i infrastruktur är baserade på att Arenastaden skulle ha ett attraktivt köpcentrum i kombination med arbetsplatser, boende och upplevelser utöver det vanliga genom Swedbank Arena.

Kommer kostnaderna för satsningar på infrastruktur att drabba Fabege?
De investeringar som görs i infrastruktur kommer att finansieras av det samägda bolaget Råsta Holding. Råsta Holdings kapital kommer från intäkterna av försäljningen av mark och byggrätter i Arenastadsområdet. Råsta Holding är på så vis en nollsummeaffär då kapitalet i bolaget motsvarar de investeringar i infrastruktur som görs.

Varför Unibail Rodamco?
Unibail Rodamco är en finansiellt stark, internationell aktör med internationella visioner och som kan den svenska detaljhandelsmarknaden bäst.

Nyheter