Delårsrapport januari-mars 2005

9 maj 2005, 08.30

•Resultat efter skatt uppgick till 278 Mkr (198) och vinst per aktie till 2,81 kr (3,26)
•Hyresintäkterna uppgick till 859 Mkr (425)
•Soliditeten uppgick till 31 procent (30)

– Under första kvartalet hade vi en total nyuthyrning på 53 000 kvm, varav 38 000 kvm i Stockholm. Hyresmarknaden i Stockholm fortsätter att utvecklas i positiv riktning, med en gradvis förstärkning, säger Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB.

– Intresset för att investera i fastigheter fortsätter att vara stort. Vi kommer att vara fortsatt aktiva och ta vara på möjligheter till nya värdeskapande affärer, fortsätter Erik Paulsson.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2005

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

VD Erik Paulsson presenterar delårsrapporten på Operaterrassen i Stockholm imorgon den 10 maj kl 12.00. Presentationen kan även följas via www.financialhearings.com och telekonferens 08-598 062 47.

Idag håller Wihlborgs ordinarie bolagsstämma i Malmö med start kl 17.00.

Pressmeddelanden