Fabege gör fastighetsaffärer om totalt 1 261 Mkr med AFA

5 dec 2005, 12.07

Fabege förvärvar fastigheten Läraren 5 på Norra Bantorget i Stockholm för 225 Mkr. Fastigheten på Torsgatan 2-4 omfattar totalt 11 125 kvm uthyrbar yta, varav 10 690 kvm kontor och 435 kvm bostäder.

Samtidigt avyttrar Fabege fastigheterna Skjutsgossen 12 på Södermalm och fastigheten Fyrkanten 11 i centrala Stockholm för totalt 1 036 Mkr. De avyttrade fastigheterna ger en realiserad värdeförändring om 50 Mkr. Skjutsgossen 12 på Rosenlundsgatan 3-13/Torkel Knutssongsgatan 20-24 omfattar totalt 31 983 kvm uthyrbar yta och Fyrkanten 11 på Sveavägen 32-36/Apelbergsgatan 42 omfattar totalt 6 685 kvm.

Till- och frånträde för samtliga fastigheter är den 16 decemer 2005 och motparten är AFA Sjukförsäkring AB.

– Fastigheten Läraren 5 har stor förädlingspotential. Vi ser många möjligheter med fastigheten, säger Erik Paulsson, VD Fabege.

Förvärvad fastighet
Fastighet Område Kategori Yta, kvm
Läraren 5 Norra Bantorget Kontor och bostäder 11 125 kvm
Totalt 11 125 kvm
Avyttrade fastigheter
Fastighet Område Kategori Yta, kvm
Skjutsgossen 12 Södermalm Kontor och butik 31 983 kvm
Fyrkanten 11 City Kontor, butik och bostäder 6 685 kvm
Totalt 38 668 kvm

Ytterligare information:
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 26,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,0 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.

Pressmeddelanden