Fabege säljer fastigheter för 346 Mkr med vinst om 35 Mkr

15 sep 2005, 10.00

Fabege AB (publ) har avyttrat köpcentrumfastigheter i Fruängen, Kallhäll och Åkermyntan. Den totala ytan uppgår till 26 400 kvm. Köpare är Citycon Oyj som tillträder fastigheterna den 1 november 2005.

Fabege har även avyttrat 30 000 kvm mark (totalt 23 fastigheter) i Kronåsen, Sollentuna. Köpare är Upplands Motor Fastigheter i Stockholm AB.

Det sammanlagda försäljningspriset uppgår till 346 Mkr och den realiserade värdeförändringen till 35 Mkr som kommer att redovisas under tredje kvartalet.

– Försäljningarna är i linje med vår strategi att avyttra fastigheter som ligger utanför våra prioriterade delmarknader och segment, säger Erik Paulsson, VD Fabege AB.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Avyttrade fastigheter

Fastighet Område Kategori Yta, kvm
Ballerinan 1 Fruängen Butik 1 997
Dansösen 1 Fruängen Bost/kont 1 863
Del av Direktrisen 1 Fruängen Butik 3 546
Förkunnelsen 3 Fruängen Kontor/butik 4 264
Guvernanten 1 Fruängen Butik 2 125
Servitrisen 1 Fruängen Kontor 826
Kallhäll 9:18 Järfälla Butik 3 418
Åkermyntan 9 Hässelby Butik 8 382
Tallbacken 7-15 m fl Sollentuna Mark 30 000

Pressmeddelanden