Wihlborgs säljer tio fastigheter för 223 Mkr med vinst om 20 Mkr

4 jan 2005, 16.17

Wihlborgs har avyttrat tio fastigheter för totalt 223 Mkr. Den
sammanlagda vinsten uppgår till 20 Mkr och kommer att ingå i resultatet
för det fjärde kvartalet 2004.

Två av fastigheterna är bostadsfastigheter, de övriga kommersiella
fastigheter.

– Intresset för att investera i fastigheter är fortsatt stort och vi
bedömer att affärsaktiviteten kommer att vara hög även under 2005, säger
Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter.

Förvärvar två fastigheter för 56 Mkr

Wihlborgs har förvärvat två fastigheter, i Malmö respektive Helsingborg,
för sammanlagt 56 Mkr. Byggnaderna inrymmer lokaler för lager och
distribution.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Avyttrade fastigheter
Fastighet Kommun Region Kategori Yta,kvm
Järnbärarorden 1 Stockholm Stockholm Bostad 4 960
Järnbärarorden 2 Stockholm Stockholm Bostad 4 558
Bocken 34 Stockholm Stockholm Butik 124
Bista 3:32-33 Håbo Stockholm Industri 578
Fotocellen 7 Stockholm Stockholm Kontor/ind 1 540
Direktrisen 1 (del av) Stockholm Stockholm Butik/kont/bost 8 566
Enigheten 25-26 Stockholm Stockholm Kontor 8 664
Lerkrukan 1 (del av) Sollentuna Stockholm Mark -

Förvärvade fastigheter
Fastighet Kommun Region Kategori Yta,kvm
Utgrunden 8 Malmö Öresund Lager 10 000
Hästhagen 4 Helsingborg Öresund Lager 40 000

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 37,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 4,0 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 3,2 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.
Pressmeddelanden