Fabege genomför bytesaffär om totalt 755 Mkr med Humlegården

27 apr 2006, 13.00

I en bytesaffär med Humlegården säljer och köper Fabege fastigheter för 255 Mkr respektive 500 Mkr.

Fabege avyttrar fyra kontorsfastigheter (Magneten 12, 18, 30, 37) om totalt ca 35 000 kvm i Ulvsunda, Bromma, för 255 Mkr. Den realiserade värdeförändringen uppgår till 25 Mkr som kommer att ingå i resultatet för det andra kvartalet 2006.

Samtidigt förvärvas fyra fastigheter för totalt 500 Mkr. Fastigheterna om totalt ca 16 000 kvm är belägna i Gamla Stan (Pan 1), på Kungsgatan (Bocken 35 och 46) och i Solna (Pyramiden 4) och inrymmer i huvudsak kontor.

Till- och frånträde sker den 1 juni 2006.

– Genom bytesaffären med Humlegården fortsätter vi att koncentrera verksamheten och förstärka beståndet på våra huvudmarknader, säger Erik Paulsson, VD Fabege.

– Fastigheterna Bocken 35 och 46 är belägna i anslutning till Fabeges befintliga fastigheter på Kungsgatan/Lästmakargatan och förvärvet innebär att vi får en stor sammanhållen enhet som kan förädlas ytterligare genom om- och tillbyggnad, fortsätter Erik Paulsson.

– Pyramiden 4 ligger i anslutning till vårt bestånd vid Dalvägen/Pyramidvägen i Solna Stationsområdet och förstärker vår marknadsposition ytterligare i området där den nya nationalarenan planeras uppföras, avslutar Erik Paulsson.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.
Pressmeddelanden