Fabege säljer tio fastigheter för 380 Mkr

25 apr 2006, 14.28

Fabege har avyttrat tio fastigheter i Hägersten, Västberga, Sätra, Huddinge och Skarpnäck för 380 Mkr. Den realiserade värdeförändringen uppgår till 20 Mkr och kommer att ingå i resultatet för det andra kvartalet 2006. Köpare är Diös & Kuylenstierna Förvaltning AB som tillträder fastigheterna den 1 juni 2006.

Fastigheterna omfattar totalt 61 600 kvm yta och inrymmer i huvudsak kontor och industri/lager.

– Genom försäljningen fortsätter vi arbetet med att koncentrera fastighetsbeståndet till ett antal prioriterade delmarknader med god utvecklingspotential, säger Erik Paulsson, VD Fabege.


Fabege AB (publ)

Avyttrade fastigheter
Fastighet Område Kategori Yta, kvm
Örnsberg 2 Hägersten Kontor/Ind/lager 2 052
Förskottet 2 Hägersten Kontor 2 023
Lagret 1 Västberga Ind/Lager 8 992
Lagerhuset 3 Västberga Kontor/Ind/Lager 10 165
Hällsätra 4 Sätra Kontor/Ind/Lager 13 476
Lillsätra 1 Sätra Kontor 3 948
Linjen 1 Huddinge Kontor 2 189
Linjen 2 Huddinge Kontor 2 759
Riggen 2 Huddinge Kontor 5 214
Hangaren 1 Skarpnäck Kontor/Ind/lager 10 810

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.
Pressmeddelanden