Tornet säljer tolv fastigheter för 320 Mkr

30 maj 2006, 16.30

Fabeges dotterbolag Tornet har avyttrat tolv fastigheter i Västberga,
Högdalen och Årsta för 320 Mkr. Försäljningen sker i bolagsform och ger
ett resultat efter skatt i Fabege om 60 Mkr som kommer att redovisas
under andra kvartalet 2006. Köpare är Diös & Kuylenstierna Förvaltning
AB som tillträder fastigheterna den 30 juni 2006.

Fastigheterna omfattar totalt 55 000 kvm och inrymmer i huvudsak
industri/lager.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Avyttrade fastigheter
Fastighet Område Kategori Yta, kvm
Arbetsbasen 2 Västberga Ind/lager 1 794
Dikesrenen 11 Västberga Kontor/ind/lager 2 010
Nattskiftet 6 Västberga Ind/Lager 5 719
Vreten 23 Västberga Ind/Lager 1 589
Vreten 24 Västberga Kontor/Ind/Lager 1 859
Åsnen 2 Årsta Kontor/ind/lager 13 677
Blixtlampan 1 Högdalen Ind/lager 5 851
Stillbilden 6 Högdalen Ind/lager 3 884
Filmremsan 1 Högdalen Ind/lager 3 902
Filmremsan 2 Högdalen Ind/lager 3 847
Filmremsan 9 Högdalen Ind/lager 7 606
Fotocellen 5 Högdalen Ind/lager 3 150

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.

Pressmeddelanden