Fabege säljer åtta fastigheter för 1 350 Mkr

10 apr 2007, 14.11

Fabege har avyttrat åtta fastigheter i Årsta och Botkyrka till Diös & Kuylenstierna Förvaltning AB för 1 350 Mkr. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om ca 200 Mkr.

Sju av de avyttrade fastigheterna är belägna i Årsta, varav fyra i Årsta Park. Den enskilt största fastigheten är Botvid Business Center (Botvidsgymnasium 3) i Botkyrka om ca 56 000 kvm. Den totala ytan i de avyttrade fastigheterna uppgår till ca 182 000 kvm inkl garage. Hyresvärdet (inkl vakans) uppgår till ca 148 Mkr.
Diös & Kuylenstierna tillträder fastigheterna den 16 april.

– Genom försäljningen fortsätter vi att koncentrera beståndet till förvaltningseffektiva enheter på våra huvudmarknader och med gott resultat avyttra fastigheter som ligger utanför dessa, kommenterar Christian Hermelin , VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

Avyttrade fastigheter
Fastighet Område Kategori Yta, kvm
Botvids-gymnasium 3 Botkyrka Ind/lager/kontor 55 810
Ostmästaren 3 Årsta Park Kontor/ind/lager 18 467
Ostmästaren 4 Årsta Park KontorInd/ Lager 36 149
Ostmästaren 5 Årsta Park Kontor/Ind/Lager 10 427
Ostmästaren 6 Årsta Park Kontor/Ind/Lager 7 254
Packrummet 10 Årsta Kontor 2 100
Packrummet 12 Årsta Ind/lager/Kontor 36 386
Varuhissen 1 Årsta Ind/lager/Kontor 15 271

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20
Pressmeddelanden