Svevia väljer Solna Business Park

25 feb 2014, 08.03

Under hösten flyttar Svevia in i moderna lokaler på Svetsarvägen i Solna Business Park. Det var kombinationen av moderna lokaler, service i närområdet och kommunikationsläget som ledde fram till beslutet att lämna Solna Strand.

– Det blir både roligt och spännande för Svevia att flytta till Solna Business Park. Den geografiska placeringen och de moderna, flexibla lokalerna var, i förhållande till övriga områden och lokaler vi tittat på, bäst för vår verksamhet och våra medarbetare. Vi ser också fram emot att få Fabege som hyresvärd då de genom hela processen visat prov på lyhördhet och professionellt bemötande, säger Marcus Skoglund, vd Svevia Fastighet AB.

Lokalerna om 1900 kvm kommer att anpassas efter Svevias behov och bära en tydlig Svevia profil.

- Vi är stolta över att Svevia flyttar till Solna Business Park, som är inne i en spännande och expansiv fas. Området får löpande ett bredare serviceutbud och det sker en förnyelse utav såväl fastigheter som platser. Invigningen av den nya tvärbanestationen på huvudgatan i höstas är också ett gott exempel. Allt detta sammantaget bidrar till stadsdelens ökade attraktivitet och vi ser ett kraftigt ökat intresse från många nya företag, säger Urban Sjölund, fastighetschef, Fabege.

Solna Business Park är en väletablerad stadsdel med många stora företag och utvecklad service. I januari aviserade Pontus Frithiof att han öppnar en Pocket-restaurang i området och relativt nyligen öppnades både en vårdcentral och ytterligare ett hotell för att underlätta vardagen.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Sjölund, Fastighetschef, Fabege, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
Pressmeddelanden