Fabege säljer i Gamla Stan

30 sep 2016, 14.00

Fabege har avyttrat fastigheten Pan 1 i Gamla Stan till AB Parts & Paomees. Fastigheten är belägen med adress Stora Nygatan 40/Lilla Nygatan 23 och omfattar ca 3 150 kvm uthyrbar area varav merparten är kontor.

Försäljningen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 180 Mkr och ger ett resultat om 15 Mkr före skatt respektive 23 Mkr efter skatt.  Resultatet kommer att redovisas under tredje kvartalet.

- Pan var vår enda kvarvarande fastighet i Gamla Stan och försäljningen är i linje med vår affärside om renodling och fokusering på våra prioriterade områden, kommenterar  Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt stadsdelsutvecklning. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 42.4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se
Pressmeddelanden