Fabege emitterar grön femåring via SFF

7 feb 2017, 09.01

Fabege har emitterat 150 Mkr i en femårig grön obligation via SFF (Svensk FastighetsFinansiering AB)

Obligationen löper till 2022-02-20 med en ränta om 3-månaders Stibor + 1,35 procent och kommer att noteras på Nasdaq Sustainable Bonds List. Nordea har agerat emissionsinstitut i denna transaktion. Fabege har därmed utestående obligationer om totalt 2 698 Mkr via SFF, varav 2 006 Mkr är gröna obligationer.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF och bolagets Gröna ramverk finns på www.svenskfastighetsfinansiering.se

-  Vi gläds åt att efterfrågan på gröna obligationer ökar även på längre löptider, säger Åsa Lind, finanschef, Fabege.

Fabege AB (publ)                                                                                   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 0733-87 18 08

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 40.5 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. 
Pressmeddelanden