Fabege finansierar sig mera grönt via SFF

25 jan 2017, 09.01

Fabege har emitterat 300 Mkr i en treårig grön obligation via SFF (Svensk FastighetsFinansiering AB)

Obligationen löper till 2020-05-29 med en ränta om 3-månaders Stibor + 105 bps och kommer att noteras på Nasdaq Sustainable Bonds List. Swedbank har agerat emissionsinstitut i denna transaktion. Fabege har därmed utestående obligationer om totalt 2 548 Mkr via SFF, varav 1 866 Mkr är gröna obligationer.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF och bolagets Gröna ramverk finns på www.svenskfastighetsfinansiering.se

- Vi kommer fortsätta att öka vår gröna finansering. Totalt utgör grön finansiering härmed 21 procent av vår totala finansering. Det är också glädjande att den prisdifferentiering vi sett på gröna banklån nu även börjar märkas för gröna obligationer, säger Åsa Lind, finanschef, Fabege.

 

Fabege AB (publ)                                                                                   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 0733-87 18 08

 
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se
Pressmeddelanden