Ökat intresse för södra sidan

28 apr 2017, 07.50

Fabege har hyrt ut över 30 000 kvm i Hammarby Sjöstad och Globenområdet. Fastigheten Pelaren i Globenområdet är så gott som fullt uthyrd innan stomresningen påbörjats. Senaste hyresgästen att teckna avtal med Fabege är Ebab, och därförinnan Stokab som aviserade sin flytt från innerstan tidigare. 

I och med att Ebab flyttar är det nya kontorshuset vid Globen i nya Söderstaden i det närmaste fullt uthyrt. Bara ca 900 kvm återstår att hyra ut i byggnadens som planeras stå färdig sommaren 2018. Hyresavtalet med Ebab löper på 5 år och avser nära 2 200 kvm med en årshyra på 6,6 Mkr.

-          Vi ser ett klart ökat intresse för den södra sidan, vilket vi som stadsdelsutvecklare tycker är positivt för det skapar en bra balans i staden. Tack vare att starka varumärken hittar söderut kommer den positiva utvecklingen av ökad service, tätare kollektivtrafik och innerstadskänsla att fortsätta att utvecklas i snabb takt, säger Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Utöver uthyrningarna i Pelaren, har Hammarby Sjöstad lockat många spännande företag som till exempel Firefly och Apegroup. Även Naturvårdsverket fastnade för den allt populärare stadsdelen och har tecknat avtal om flytt till Fabeges nystartade projekt Trikåfabriken under våren 2019.

-          Vi är oerhört stolta över att ha hyrt ut över 30 000 kvm kontor söder om Slussen på relativt kort tid. Det är utvecklingen med ännu bättre kommunikationer, serviceutbudet, spännande grannar, evenemangen i Globen och innerstadskänslan i Hammarby Sjöstad som vi ser lockar företagen, säger Andreas Malmsäter, uthyrnings- och marknadschef för Fabege.

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Hansen Vikström, vVD och chef affärsutveckling, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Andreas Malmsäter, uthyrnings- och marknadschef Fabege, tfn 08-555 148 62, 073-986 15 08
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.

Pressmeddelanden