Snow Software flyttar till Solna Business Park

9 jan 2017, 07.50

Fabege har tecknat avtal med Snow Software AB som flyttar sitt svenska huvudkontor till Solna Business Park.  Parterna har tecknat ett grönt sjuårigt hyresavtal om cirka 4 100 kvm med en årshyra på drygt 11 Mkr. Inflyttningen sker i februari 2018.

Snow Software utvecklar Software Asset Management-lösningar som hjälper företag att endast betala för de mjukvarulicenser som faktiskt används. Idag använder över 6 000 kunder från hela världen Snow Softwares lösningar och företaget har kontor i 18 länder. På det svenska huvudkontoret arbetar cirka 250 personer.  

- Snow Software fortsätter att expandera och lockar ständigt nya medarbetare. I takt med att vi växer måste vi också förbättra, förändra och förnya vår arbetsplats, och på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta leverera på den höga nivå som krävs inom mjukvaruindustrin. Nu kommer vi tillsammans med Fabege att bygga ett kontor som andas samma känsla, energi och kultur som företaget, säger Peter Björkman, Chief Technology Officer.

Den snabba expansionstakten ledde till att Snow Software sökte större, moderna och flexibla lokaler med rum för fortsatt tillväxt. De lämnar därför Huvudsta nästa år och flyttar in på Svetsarvägen 15, mitt på Solna Business Parks huvudgata.

- Vi ser verkligen fram emot att få ett dynamiskt snabbväxande techbolag till området. Snow Software kommer att bidra positivt till den affärskultur som vi har här, säger Susanna Elvsén, marknadsområdeschef för Fabege i Solna Business Park.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanna Elvsén, Marknadsområdeschef Solna Business Park 08-555 148 48
Désirée Walkenström, Uthyrare 08-555 148 09
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt stadsdelsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 44,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se
Pressmeddelanden