Utveckling av citylogistik i Arenastaden

4 maj 2017, 08.30

Som ett led i vår ambition att vara aktiv stadsdelsutvecklare inleder Fabege ett samarbete kring ett hållbart logistiknät där leveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt flöde. Målet är att minska antalet transporter i området och skapa förutsättningar för grönare stadsdelar.

Fabege bildar därför tillsammans med Catena, Ragn-Sells och Servistik ett till lika delar ägt bolag, Urban Services i Solna AB (Urban Services). Företaget kommer erbjuda logistik- och servicetjänster åt främst fastighetsägare, hyresgäster och boende.

Urban Services kommer att skapa en gemensam hub för all inkommande och utgående transporter i Arenastaden.  Målet är att sedan implementera systemet i flera stadsdelar efter hand. Detta skapar möjligheter att konvertera från dagens ofta trafikintensiva områden till stadsdelar med aktivare ytor, torg och samlingsplatser.

I Arenastaden finns det snart 100 000 m² butiker, 4 000 boende och 30 000 arbetsplatser och över en miljon besökare per månad.  Alla dessa kräver transporter av produkter, paket, e-handel och brev mm. Ett fullt utbyggt Arenastaden kommer utan åtgärder generera över 1 000 transporter per vecka. Målet är att minska dagens transporter i Arenastaden till 2021 med 70 procent vilket kommer bidra till en renare, tryggare, tystare och hållbar stadsdel.     

-       "Om vi lyckas i vår ambition att minska antalet transporter in- och ut från våra stadsutvecklingsområden har vi kommit en bra bit på vägen att skapa mera hållbara stadsdelar, säger Carl Michael Augustsson, chef stadsdelsutveckling på Fabege.

De fyra parternas olika kompetenser tas till vara i samarbetet.

  • Fabege är den största fastighetsägaren i Arenastaden i Solna och utvecklar bland annat fastigheter och stadsdelar främst inom Stockholms län.
  • Catena, som det ledande bolaget inom logistikfastigheter äger, utvecklar och förvaltar välbelägna logistikanläggningar som försörjer storstadsregionerna i Skandinavien. 
  • Servistik erbjuder innovativa och flexibla logistiklösningar med fokus på effektivitet och långsiktighet till bygg- och industribranschen.
  • Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag med starkt fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi i material- och avfallsfrågor.

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Carl Michael Augustsson, chef stadsdelsutveckling, tel 070-544 48 42, 08-555 148 21
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.

Pressmeddelanden