Moody´s ger högsta betyg till Fabeges gröna obligation

30 jan 2018, 14.30

Fabeges gröna obligation 107 på 700 Mkr  under det Gröna MTN-programmet (Medium Term Note) får högsta betyg av Moody´s, GB1 (Excellent). Den gröna obligationen, har bedömts utifrån ”Green Bond Assessment” (GBA) . Betygsskalan går från GB1 till GB5.

Emissionen genomfördes i september 2017 och obligationen är noterad på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List under namnet FABE 107. Fabeges Gröna MTN-program är totalt på
5 000 Mkr.

- ”GB1-betyget på Fabeges senast utgivna obligation under bolagets Gröna MTN-program stöds av ett tydligt ramverk kring kapitalanvändningen (use of proceeds), för finansiering av mycket energieffektiva kontorsfastigheter i och runt omkring Stockholm i Sverige”, säger Moody´s analytiker för gröna obligationer, Charles Berckmann. 

För att säkerställa att MTN-programmet uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet Sustainalytics granskat de gröna villkoren i programmet. 

- ”Grön finansiering är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och vid årsskiftet var hela 47 procent av vår totala finansiering grön. Att vi nu får högsta betyg av Moody´s är en kvalitetsstämpel som vi är mycket stolta över”, kommenterar Åsa Lind, Finanschef på Fabege.

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Lind, Finanschef Fabege, 08-555 148 08 alt. asa.lind@fabege.se
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se
Pressmeddelanden