Stadsdelar och projekt

Fabeges fastigheter ligger samlade i fyra attraktiva områden med höga servicenivåer, närhet till spårbundna kommunikationer, väl utbyggd kollektivtrafik och goda möjligheter att cykla till arbetet.

Stockholms mest expansiva områden 

Fabeges fastighetsbestånd består av kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Vår strategi är att fokusera på marknadsområden med hög tillväxt inom en radie av 5 km från Stockholms centrum.

Våra fastigheter ligger samlade i fyra attraktiva områden med höga servicenivåer, närhet till spårbundna kommunikationer, väl utbyggd kollektivtrafik och goda möjligheter att cykla till arbetet.

Vi är en av Stockholmsområdets största kommersiella fastighetsägare. Det ger oss goda möjligheter att mycket aktivt bidra till utvecklingen och förädlingen av de områden där vi verkar. Vi skapar rätt förutsättningar för våra kunders framgång.

Vi förädlar enligt våra kunders behov 

Vi utvecklar områden och fastigheter som skapar rätt förutsättningar för våra kunders framgång. Det innebär bland annat att förädla fastigheter enligt kundernas behov och önskemål. Därför är ett av våra mål att attrahera långsiktiga hyresgäster till icke färdigutvecklade fastigheter.

Mark och fastigheter förvärvas, förädlas och övergår sedan till förvaltning inom koncernen, eller avyttras. Den långsiktiga planeringen sker i samarbete med respektive kommun. Tillsammans skapar vi visioner för hur områden ska utvecklas på bästa sätt.

Sedan flera år tillbaka miljöcertifieras alla nybyggnationer och större ombyggnationer enligt BREEAM-SE.

Våra områden

Stockholms innerstad

Stockholms innerstad är Nordens största kontorsmarknad. Här äger vi ett trettiotal fastigheter och 400 000 kvadratmeter uthyrningsbar butiks- och kontorsyta på de mest attraktiva adresserna.

Arenastaden 

Fabege äger över 90 procent av kontorsfastigheterna i Arenastaden, ett av Skandinaviens mest attraktiva områden för boende och arbete. Hit har redan Siemens, Telia Company, SEB, Sodexo, KPMG och andra ledande företag bestämt sig för att flytta.

Solna Business Park 

Granne med en av Sveriges företagsvänligaste kommuner ligger Solna Business Park, som är ett av Stockholms bäst utvecklade kontorsområden. Här äger vi merparten av fastigheterna.

Hammarby Sjöstad 

Hammarby Sjöstad har varit ett av de största utvecklingsområderna i Storstockholm under de senaste två decennierna, och är fortfarande i hög grad under utveckling. Planerat med hållbarhet i fokus är detta en vattennära, expansiv och attraktiv del av Stockholms innerstad. Den charmiga gamla lampfabriken Luma är en av våra fastigheter i Hammarby Sjöstad

Haga Norra

Mellan gröna parker i gott kommunikationsläge utvecklas nu en ny attraktiv och hållbar stadsdel. Med en stor andel bostäder, moderna kontor och ettbrett utbud av service kommer Haga Norra att bli ytterligare en levande, expansiv stadsdel på gränsen mellan Solna och Stockholm. 

Övriga områden

På Fabege äger vi även några andra fastigheter i övriga områden av Storstockholm.