Projekt Arenastaden

Arenastaden i Solna är stadsplaneringens version av ”more is more”. Arenastaden erbjuder arkitektur av internationell klass, ett oöverträffat utbud av shopping och service, goda kommunikationer och tydligt fokus på hållbarhet. 

Arenastaden - utöver det vanliga

Arenastaden är unik i sin hållbara planering av stadsdelen i sin helhet. Fabege har varit med från början i utvecklingen och sett möjligheterna i använda området till arbetsplatser, bostäder, evenemang, shopping, service och upplevelser.

Läs mer om Arenastaden

Miljö

Vi satsar aktivt på grönt företagande

Grönt företagande och hållbar stadsutveckling går hand i hand. I Arenastaden arbetar vi därför med utveckling av hela stadsdelen för att skapa långsiktigt hållbara miljöer. Vi arbetar också systematiskt och kontinuerligt med att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan i varje enskild fastighet.

Miljömärkning av byggnader

Vi arbetar även med miljömärkning av byggnader. Detta tror vi är viktigt inte bara ur ett kommunikativt perspektiv, utan också som ett framtida stöd för er som företag. Genom att miljöklassa och energieffektivisera fastigheter bidrar vi till en positiv samhällsutveckling.

Minimera energianvändningen

När vi bygger kontor vill vi gärna göra det så energieffektivt som möjligt, utan att kompromissa med komforten. Genom ett medvetet arbete från start kan vi minska framtida driftskostnader både för oss och för dig som hyresgäst, samtidigt som vi hushåller med våra naturresurser. Till exempel kommer energibehovet för Vattenfalls nya kontor att vara mindre än hälften av Boverkets byggregler. Det som sparas varje år motsvarar den totala energianvändningen för fler än hundra svenska villor.

Vi jobbar aktivt efter principen återanvänd och återvinn och har väl utvecklade riktlinjer vid ombyggnation och rivning. Självklart väljer vi också byggmaterial med låg miljöbelastning.

Projektets tidplan

2014
Första inflyttningarna till bostäderna ovanpå Mall of Scandinavia samt längs Evenemangsgatan.
2015 Bostäder, Hus 2, 21 våningar, 143 lägenheter.
  Sista inflyttningarna till bostäderna ovanpå Mall of Scandinavia samt längs Evenemangsgatan.
  Signalbron. Bilbro från Kolonnvägen över järnvägen till Arenastaden.
Anslutning från Kolonnvägen via Enköpingsvägen till E18 och E4.
Stjärntorget med ramp till Evenemangsgatan.
  Bostäder, Hus 3, 21 våningar, 143 lägenheter.
  Mall of Scandinavia, Skandinaviens största shoppingcenter med cirka 250 butiksytor och mer än 100 000 kvm shopping, 4 000 parkeringsplatser.
Cirkulationsplats Dalvägen/Frösundaleden.
  Scandinavian Office Building, kontoret ovanpå Mall of Scandinavia, 44 000 kvm, 3 500 arbetsplatser.
2016 Svenska Spel flyttar in. En kontorsbyggnad på cirka 17 000 kvm på Evenemangsgatan 17 (Uarda 1, Hus C).
Telia Company flyttar in. 42 000 kvm, 3 500 arbetsplatser.
2017 SEB flyttar in. Etapp 1.
Bostäder, Hus 4, 21 våningar, 143 lägenheter.
  Förstärkning av spårkapaciteten för pendeltåget. Ny, gemensam station vid Odenplan för både T-bana och pendeltåg.
2018 SEB flyttar in. Etapp 2.
Bostäder, Hus 5, 21 våningar, 143 lägenheter.
2022 Tunnelbana till Arenastaden. (Uppgångarnas placering ännu ej klar.)