Projekt Uarda 6

Med tonvikt på naturliga material som sten och ljusa träslag står projektet Uarda 6 - Evenemangsgatan 21 och Dalvägen 26 - redo för inflyttning.

Form och funktion för höga krav

Interiören kommer få drag av skandinavisk modernism och tekniken i byggnaden ligga i absolut framkant. Detta blir mycket speciella lokaler för hyresgäster med höga krav.

Byggnaden kommer att utföras i nivå "Guld" enligt klassificeringen Miljöbyggnad. Exteriörmaterialen väljs ur ett livscykelperspektiv och med tanke på energieffektivitet och hållbarhet.

Tre hyresgäster

Siemens är stösta hyresgästen och kommer flytta in sina 700 medarbetare i oktober 2017. Innan dess kommer H&M i maj och vårdbolaget Ambea i augusti. 

God överblick och flexibla mötesytor

Kontorsplanen organiseras kring en inglasad ljusgård. Öppna och överblickbara landskap ger alla arbetsplatser en likvärdig placering nära gemensamma funktioner. De erbjuder generöst med ytor för alla typer av möten, både stora sittningar och spontana "ståmöten". Den indragna takvåningen passar perfekt för gym, restauranger och andra personalutrymmen.

Fastigheten är utformad som ett "H" och upplevs som tillgänglig och överblickbar. Den nordliga ljusgården vänder sig mot den livliga Evenemangsgatan och den sydliga mot Dalvägen.

Miljöklassad byggnad

Uarda 6 projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, nivå "Guld".

Energi- och miljöredovisning:

  • Energieffektiva fläktar
  • Ventilationen stängs av efter kontorstid
  • Ventilation styrs automatiskt efter person- och värmebelastning
  • Värmeåtervinning i ventilationsluft
  • Utvändiga solskydd med automatisk styrning
  • Lufttät fasad, välisolerade tak och energieffektiva fönster
  • Belysning styrs via närvarosensorer och dagsljus
  • Energieffektiva ljuskällor
  • Miljösäkrade materialval
  • Sedumtak för minskad påverkan till stadens dagvattensystem

Vänligt sorl och doften av kaffe

Den vackra trappan löper som en serpentin genom rummet. Balkongerna på varje våning står i öppen förbindelse med atriet och entrérummet och erbjuder en riktigt inspirerande miljö för möten eller en kaffepaus. Sorlet, kaffedoften och myllret visar att det här en byggnad som sjuder av liv.

 

Fastighetsinformation

Bruttoarea (BTA) cirka 24 000 kvm
Lokalarea (LOA) cirka 17 700 kvm
Entreprenör Peab - totalentreprenad
Arkitekt thorbjörnsson+edgren arkitektkontor ab