Projekt Uarda 7

Arbetsplatserna i öppna lösningar erbjuder stor flexibilitet och underlättar spontana möten. Inne i byggnaden möts du av ett generöst entréplan med bland annat konferensavdelning och en trivsam kaffebar.

En pärla i Arenastadens hjärta

Svenska spel, Sodexo, KPMG, Nordea och Handelsbanken är hyresgäster i Uarda 7 som är en central pärla i Arenastaden.

Fasadernas material har valts för att ge ett varmt uttryck. Klimatskalet ger en böljande känsla, med varierande fönsterstorlekar och färgnyanser. Byggnaden projekteras för att nå miljöcertifieringen BREEAM-SEs nivå Very good, där energieffektivitet och hänsyn till miljöpåverkan vid materialval är styrande. Alla material väljs med tanke på energieffektivitet och hållbarhet ur ett livscykelperspektiv.

Flexibelt, ljust och mötesvänligt

Byggnaden består av fyra huskroppar organiserade och sammanlänkade kring individuellt utformade ljusgårdar. Arbetsplatserna i öppna lösningar erbjuder stor flexibilitet och underlättar spontana möten. Det översta planet har tillgång till pergola och takterrasser i syd och sydväst, med fantastisk utsikt över parken och Råstasjön.

Huvudentrén mot Evenemangsgatan, Arenastadens huvudgata, är mycket väl annonserad. Inne i byggnaden möts du av ett generöst entréplan med bland annat konferensavdelning och en trivsam kaffebar. På motsatt sida, mot parken och Dalvägen, finns också en välkomnande entré. Närmiljön är livlig med gott om butiker, restauranger och annan service.

Det kommer att finnas cirka 60 garageplatser i byggnaden samt goda parkeringsmöjligheter i närområdet.

Miljöklassad byggnad

Uarda 7 projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM, nivå Very Good.

Systemet täcker hela byggprocessen, allt från rivning av tidigare fastighet, byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering till påverkan på närmiljön och byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.

Fastighetsinformation

Bruttoarea (BTA) 24 000 kvm
Lokalarea (LOA) 17 600 kvm
Entreprenör Peab - totalentreprenad
Arkitekt White Arkitekter AB och T+E Arkitekter