Projekt Signalbron

Moderna kontor och Solnas nya simhall

Vid Signalbron i Solna i direkt närhet till Mall of Scandinavia och Friends Arena kommer Fabege att utveckla en ny kontorsbyggnad. Fastigheten ligger på promenadavstånd till Hagaparken. Byggnaden kommer utöver ett modernt kontor, restaurang och gym,även innehålla Solna Stads nya simhall.

Ljusgårdar blir knutpunkter

Byggnaden kommer att ha två stora ljusgårdar som binder ihop husets olika delar vilket skapar goda ljusmiljöer på kontorsplanen. En av de två entréerna till kontoret vetter mot Gustafs III Boulevard och den andra finns i direkt anslutning till Signalbron. Det stora entrérummet kopplar samman husets olika nav; entrén, kopplingen till Signalbron och husets två ljusgårdar.

Anpassas för olika behov

Byggnaden utvecklas för att kunna möta behoven hos både entagare (ett företag som hyr all lokalyta), flertagare (flera företag som delar på kontorsytan) och stortagare (företag som hyr större delen av lokalytan) med möjlighet till egna entréer, trapphus, samlingspunkter för medarbetare och moderna, stora sammanhängande kontorsytor. Det kommer också att finnas flera  terrasser.

Detaljplanen på samråd

Planeringen av Solnas nya simhall och kontorsfastigheten vid Ulriksdals IP fortsätter. Byggnadsnämnden beslutade 8 juni 2017 om samråd och detaljplaneförslaget finns utställt i Solna stadshus, stadsbibliotek och solna.se/idrottsplatsen 9 juni-14 augusti.För mer informtion, gå till Solna stads webbplats. 

Miljötänkande i minsta detalj

Projektet har en mycket ambitiös miljöprofil, och projekteras för att uppnå miljöklass BREEAM-SE Excellent. Materialvalen är genomgående gjorda med stor miljöhänsyn.

BREEAM-SE täcker hela byggprocessen, allt från rivning av tidigare fastighet, byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering till påverkan på närmiljön och byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.