Projekt Hammarby Terrassen

Hammarby Terrassen är belägen i den västra delen av Hammarby Sjöstad intill Hammarby kanal, Hammarby Allé och Värmeverket (Fortum). Det är en fristående kontorsbyggnad och utgör en fondbyggnad i det ellipsformade parkstråket som sträcker sig från Hammarbyterrassen fram till Luma-fabriken.

Kvarteret Skeppshandeln tvärs över gatan och Hammarby Terrassen utgör en motsvarighet till Luma-fabriken och har hämtat inspiration därifrån till fönstersättning och rytmisering av dessa. Gestaltningen har också tagit avstamp i närheten till vattnet samt Värmeverkets industriella karaktär. Byggnaden är enkel och robust i sin gestaltning med ett kopparskimrande fasadmaterial och en lugn fönstersättning men också med intrikat placerade fönsteromfattningar som subtilt tredelar fasaden i sockelvåning, mellanparti och översta våning.

Inspiration från gamla segelfartyg

Koppar som fasadmaterial tillsammans med kvarteret Skeppshandelns träbeklädda fasad anspelar på material i äldre segelfartyg av trä med kopparinslag som nitar och bottenbeklädnad, ett korrosionsokänsligt material där ärgen utgjorde ett skyddande skikt.

Terrass med magnifik utsikt

Takytan är delvis sedumtäckt, grästak, samt delvis stenlagd terrassyta, en terrass med utsikt i alla väderstreck och med sjöglimt från den nordvästra delen.
Hammarbyterrassen och kvarteret Skeppshandeln utgör tillsammans portalbyggnader för Hammarby Sjöstad från väster.

Goodbye Kansas första och enda hyresgäst

Fabege har tecknat avtal med Goodbye Kansas om flytt till Hammarby Terrassen. Goodbye Kansas är Sveriges snabbast växande företag inom animation-, spel- och specialeffektsindustrin. Utöver de nya kontorslokalerna kommer Fabege även att skapa en ny studiolokal i byggnaden.

Miljöklassad byggnad

Hammarby Terrassen 3 projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM-SE, nivå Very Good.

Systemet täcker hela byggprocessen, allt från byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering till påverkan på närmiljön och byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.

Fastighetsinformation

Inflytt Q2 2019
Byggår 2017-2019
Lokalarea (LOA) cirka 5200 kvm
Entreprenörer PEAB (markläggning) och Skanska
Arkitekt AIX Arkitekter